Eldning

Vill du installera en eldstad måste du anmäla det till kommunen. Ibland kan du behöva bygglov. Ska du elda trädgårdsavfall i detaljplanerat område är det tillåtet vissa tider på året.

En brasa inomhus ökar trivseln och eldning med biobränsle som ved, pellet eller flis är bra ur miljö­synpunkt. Du som eldar ansvarar alltid för att omgivningen inte besväras.

I detaljplanerat område eller område med områdesbestämmelser är det tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall som har stam och ris den 15–30 april och den 15–31 oktober. Vill du elda på andra tider måste du ansöka om dispens. Bor du inte i ett sådant område får du elda trädgårdsavfall året om.

Vanliga frågor

Behöver jag tillstånd för eldstad?

​Du måste alltid göra en bygganmälan för en ny eldstad, skorsten eller västentlig ombyggnad av skorsten. Ibland behövs ett bygglov. Om du ska ha ett större vedupplag på tomten kan du behöva ett tillstånd. Kontrollera alltid med vår byggavdelning vad som gäller.

Bygga nytt, ändra eller riva

Vad ska jag tänka på när jag eldar inomhus?

En brasa värmer och ökar trivseln, men tänk på att elda på ett sätt som inte skadar miljön eller människors hälsa.

Elda inomhus

Vad gäller när jag ska elda trädgårdsavfall?

Du får elda trädgårdsavfall som inte kan komposteras. Bor du i ett detaljplanerat område får du elda trädgårdsavfall vissa tider på året. Tänk på att elda på ett sätt som inte skadar miljön eller människors hälsa.

Elda trädgårdsavfall

Fördjupning