Elda trädgårdsavfall

I detaljplanerat område eller område med områdesbestämmelser får du elda trädgårdsavfall som inte kan komposteras vissa tider på året. Bor du inte i ett sådant område får du elda trädgårdsavfall året om.

Då får du elda

I detaljplanerat område eller område med områdesbestämmelser är det tillåtet att elda trädgårdsavfall utomhus mellan den 15 och 30 april samt mellan den 15 och 31 oktober. Om du vill elda på andra tider måste du ansöka om dispens hos kommunen.

Ansök om dispens för eldning av trädgårdsavfall

Bor du inte i ett detaljplanerat område eller område med områdesbestämmelser får du elda trädgårdsavfall året om, men tänk på att alltid visa hänsyn till grannarna och vara försiktig.

Tänk på att räddningstjänsten kan förbjuda eldning under perioder som det normalt är tillåtet att elda.

Det får du elda 

Du får bara elda trädgårdsavfall som inte kan användas för kompostering, det vill säga torra växter som har stam och ris. Om det är möjligt att kompostera trädgårdsavfallet ska du göra det.

Ta hänsyn till grannarna

När du eldar måste du alltid ta hänsyn till dina grannar så att de inte störs av elden eller röklukten. 

I Enköpings kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter hittar du information om vilka lagar som finns för att skydda människors hälsa och miljön i Enköpings kommun.

Enköpings kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifterPDF (pdf, 531 kB) 

Vad kostar dispens för eldning i detaljplanerat område?

Om våra taxor och avgifter

Får jag ha en valborgs­mässoeld?

Om du ska anordna en valborgsmässoeld är det du som ansvarar för säkerheten och att allt går rätt till. På Räddningstjänstens webbplats kan du läsa om tillståndskrav, placering, storleksbegränsning och annat du bör tänka på.

Räddningstjänstens webbplats