Färdtjänst och sjukresor

Välj färdtjänst om du har en funktionsnedsättning eller inte kan resa på egen hand. Ska du åka till sjukvården använder du istället Region Uppsalas sjukresor.

Hitta på sidan

Du kan få färdtjänst om du har en funktionsnedsättning och därför har stora svårigheter att gå eller resa med buss. För att få använda färdtjänst måste din funktionsnedsättningen vara mer än tillfällig. Du som har färdtjänst kan ansöka om lyfthjälp i trapporna och färdtjänst i en annan kommun.

Du kan resa inom Enköpings kommun men också upp till 2,5 mil utanför kommungränsen, till exempel till Uppsala, Bålsta, Sala, Västerås och Strängnäs.

Åk inte färdtjänst till sjukvården

Du ska inte åka färdtjänst till sjukvården. Har du kostnader för resor när du besöker sjukvård eller tandvård kan du ha rätt till ersättning från Region Uppsala för en del av dina resekostnader. Det heter sjukresor.

Kostnader för färdtjänst

​Det kostar 40 kronor oavsett om du åker med taxi eller specialfordon. Övriga resenärer betalar också 40 kronor per person enkel väg vid resor inom kommunen. Meddela taxi hur många personer som ska åka med (antal medresenärer).

Läkarintyg behövs

Första gången du ansöker om färdtjänst eller riksfärdtjänst behöver du lämna in ett medicinskt utlåtande. Det beror på att kommunen behöver veta hur din förmåga att gå ser ut. Blankett för utlåtandet finns hos din läkare.

Din ansökan

När du ansöker om färdtjänst ska du skicka in din ansökan tillsammans med det medicinska utlåtandet till kommunen. Därefter får du ett beslut hemskickat.

Vi behöver upp till fyra veckor för att hantera ditt ärende. Det beror på att flera faktorer vägs in i utredningen. Vid stor­­helger och semester­tid är hand­läggnings­­tiden upp till sex veckor. Om din ansökan inte är komplett kan det ta längre tid.

När du har fått beslut om att du kan få färdtjänst, beställer du dina färdtjänstresor genom att ringa till oss.

Telefon: 0171-62 70 90

Om du är beviljad färdtjänst kan du resa 2,5 mil in i angränsande kommuner från Enköping. Du som redan har färdtjänst kan också ansöka om tillfälliga resor i en annan kommun.

Om du ansökt om att åka en tillfällig resa i en annan kommun betalar du 25 procent av beloppet på taxametern. Den lägsta summa som du måste betala är 40 kronor och högsta 165 kronor. En person (medresenär) får resa med dig för 40 kronor per resa. Om fler personer (medresenärer) åker med dig betalar de samma belopp som du.

Så ansöker du

Du ansöker om resan hos färdtjänsthandläggaren på e-post eller via kommunens telefonväxel.

E-post: fardtjanst@enkoping.se 

Telefon: 0171-62 50 00

Så går bokningen till

När du har fått beslutet bokar handläggaren din resa. Det innebär att du själv behöver boka delar av resan som inte ingår i beslutet. Ett exempel är om resan innebär buss och sedan flyg.

Vi behöver veta:

 • ditt namn och personnummer
 • i vilken kommun du vill resa
 • vilket datum du ska göra resan
 • hur många ni är.

Du får sedan ett skriftligt intyg eller beslut via post eller e-post från kommunen.

Så här gör du under och efter resan

Du beställer själv taxi och betalar hela resan. Skicka sedan kvittot tillsammans med intyget eller beslutet till färdtjänsthandläggaren. Du får tillbaka summan minus den egenavgift som gäller i Enköpings kommun. Skriv på intyget vilken bank och vilket konto vi ska sätta in pengarna på.

Skicka kvitto och intyg till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Om riksfärdtjänst

Om du ska resa till en annan kommun kan du ansöka om riksfärdtjänst. För att kunna göra en utredning behöver vi ha din ansökan minst 15 vardagar innan själva avresedagen. Vid storhelger under sommaren är ansökningstiden upp till sex veckor.

Riksfärdtjänst innebär att du kan få möjlighet att ta med dig en person som stöd på din resa. Då ersätter kommunen biljetten för den personen så att resan inte ska bli extra kostsam för dig. Resorna kommer i första hand ske med buss eller tåg. I utredningen tittar vi på hur olika transportmedel är anpassade efter dina behov.

Du kan söka om riksfärdtjänst utan att du är beviljad färdtjänst.

Om resan betalas av en annan myndighet, till exempel Försäkringskassan, kan du inte få riksfärdtjänst. Detsamma gäller om det är en sjukresa som landstinget betalar.

Så går det till att ansöka till riksfärdtjänst

Inför varje ny resa behöver du göra en ny ansökan.

 • Ta kontakt med din vårdgivare för att få ett medicinskt utlåtande. Det beror på att kommunen behöver veta hur din förmåga att åka med kollektivtrafik är på sträckan du vill åka. Kommunen utreder ocksså hur kollektivtrafiken är anpassad för de svårigheter du har. Vid resor med till exempel tåg eller flyg kan trafikbolagen ha kostnadsfri hjälp som gör det möjligt att klara resan på egen hand. Blanketten för utlåtandet finns hos din vårdgivare. Om du redan lämnat in medicinskt utlåtande kan vi oftast använda den.
 • Skicka din ansökan och det medicinska utlåtandet till kommunen. Därefter får du ett beslut hemskickat.
 • För att kunna göra en utredning om din resa behöver vi ha alla dina handlingar 15 arbetsdagar innan avresedagen. Under sommaren och vid större högtider är handläggningstiden upp till sex veckor.

Kostnad för riksfärdtjänst

Du betalar 105 kronor för resor enkel väg upp till 100 kilometer. Därefter ökar avgiften stegvis. Du betalar som mest 755 kronor för en resa som är 1 501 kilometer eller längre. Om du har rätt till ledsagare åker denne med kostnadsfritt för att hjälpa dig på resan. Om du vill ha med en person som sällskap (medresenär) betalar den samma avgift som du.

Så går bokningen till

När du har fått beslutet ringer du och bokar din resa hos det bolag vi anlitar för riksfärdtjänst. 

Du ansöker om resan via e-post.

E-post: fardtjanst@enkoping.se

Vi behöver veta:

 • ditt namn och personnummer
 • i vilken kommun du vill resa
 • vilket datum du ska göra resan
 • hur många ni är.

Du får sedan ett skriftligt intyg eller beslut via post eller e-post från kommunen.

Så här gör du under och efter resan

Du beställer själv taxi och betalar hela resan. Skicka sedan kvittot tillsammans med intyget eller beslutet till färdtjänsthandläggaren. Du får tillbaka summan minus den egenavgift som gäller i Enköpings kommun. Skriv på intyget vilken bank och vilket konto vi ska sätta in pengarna på.

Skicka kvitto och intyg till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Du som behöver åka till sjukvården kan åka med Landstingets sjukresor. Sjukresor gäller till och från all sjukvård som du har en remiss till eller när du själv har bokat en tid.

Du ska åka med sjukresor vid läkarbesök, tandläkare, sjukgymnast, utprovning av hjälpmedel, habilitering, rehabilitering eller andra vårdande insatser. Alla andra besök som du har remiss till ska också ske med sjukresor.

Till dessa besök kan du inte åka med färdtjänst även om du är beviljad det. Det beror på att det är Landstingets tjänst och inte något som kommunen kan betala för.

Boka din sjukresa

För att boka en sjukresa behöver du ta kontakt med den sjukvård som du ska åka till. De avgör om du får resa med taxi eller rullstolstaxi till sjukvården.

Därefter ringer du till beställningscentralen.

Telefon: 0771-99 90 00

Sjukresor går under högkostnadsskyddet och därför ska du alltid spara dina resekvitton.

Har du frågor om sjukresor

För att få kontakt med sjukresor kan du ringa UL:s kundtjänst.

Telefon: 0771-14 14 14

Tryck 3 för att komma till sjukresor. Kundtjänsten har öppet klockan 08.30-11.30.

E-post till sjukreseenheten hos Region Uppsala: sjukreseenheten@regionuppsala.se

Om du har färdtjänst kan du få hjälp att ta dig upp och ned för trappan med lyfthjälp. Det är personal från taxibolaget som hjälper dig upp för trappan.

När kommunen har fått din ansökan beslutar färdtjänsthandläggaren i samråd med taxibolaget om du kan få en trygg hjälp att ta dig upp och ned för trappan.

Avgiften är densamma som vid en vanlig färdtjänstresa.

Du som bor minst två kilometer från närmaste busshållplats kan åka med kompletteringstrafik på torsdagar. Resan kostar 40 kronor enkel väg. Du har möjlighet till ett tre timmar långt uppehåll för att uträtta ärenden under affärstid.

Vi kommer samordna resorna med andra resenärer och du blir hämtad på avtalad tid.

Beställ kompletteringsresa

Du behöver beställa din resa dagen innan, dvs på onsdagar, senast klockan 17.00. Detta gör du genom att ringa till oss.

Telefon: 0171-62 70 90