Gång- och cykelvägar

För dig som vill gå eller cykla finns särskilda vägar. De ska vara trygga, framkomliga, ha bra belysning och vara avskilda från biltrafik. Upptäcker du fel kan du göra en felanmälan till kommunen.

För att du som vill gå eller cykla ska kunna göra det sköter kommunen gång- och cykelvägarna. De ska vara bra vägar och fungerande belysning.

På trottoarerna i tätbebyggda områden är det fastighetsägaren som ska se till att de som vill gå kan göra det utan problem.

I Enköping finns 8 000 lampor som lyser upp våra gång- och cykelbanor. Vi vill gärna veta om du ser trasiga lampor, anmäl det under ”Felanmälan” så åtgärdar vår entreprenör det.

Det finns många delar i kommunen som tyvärr fortfarande saknar belysning. Vi försöker utöka belysningen varje år, men om du känner till ett område som saknar belysning, vill vi gärna veta. Du kan lämna synpunkter här.

Vanliga frågor

​Det finns en cykelpump vid Resecentrum. Det finns även en automatisk cykelpump vid torget. Den går att använda både för att pumpa cykelhjul, barnvagnshjul och hjul till rullstolar.

Sverige har en lag som innebär att alla fordonsförare ska släppa fram personer som vill gå över en väg vid ett övergångsställe. Många bilförare stannar för att släppa fram vid övergångsställen, men det är också många som inte stannar. På gator med lite trafik har vi därför tagit bort övergångsställen eftersom de som vill kan komma över gatan ändå. På gator med mer trafik har vi tagit bort övergångsställen som ligger tätt. Det gör bilisterna mer uppmärksamma på de övergångsställen som finns kvar.

Det är framförallt samspelet mellan personen som går och fordonsföraren som skapar trygghet. Ett övergångsställe ger en falsk trygghet eftersom gående ibland utgår från att fordonsföraren ska stanna. Det är inte ovanligt att personer går rakt ut i gatan utan att se sig för. Det har i stället visat sig att personer som går är mer försiktiga där det inte finns övergångsställen.  

Om du vill veta mer om cykelleder för att göra utflykter kan du kontakta Turistinformationen på telefon 0171-62 50 40.

Det blir alltid hål i gator och cykelbanor efter vintern. När vi har tagit upp sanden efter vintern lagar vi hålen. Är det ett stort och djupt hål lagar vi det så fort som möjligt. Du får gärna anmäla hål i gatan till oss.

Det blir alltid hål i gator och cykelbanor efter vintern. När vi har tagit upp sanden efter vintern lagar vi hålen. Är det ett stort och djupt hål lagar vi det så fort som möjligt. Du får gärna anmäla hål i gatan till oss.

Vi prioriterar gång- och cykelvägar, och började ta upp sanden från dem i slutet av mars. Eftersom vädret styr när vi kan vara ute och ta upp sand, kan vi inte säga när vi är i ett visst område eller en viss ort. På sidan enkopings.se/sandinfo kan du se i vilken turordning vi tar upp sanden.

Varje år planeras det för ny belysning. Det kan vara på platser där vi ser att behovet är stort. Belysning kan vara dålig eller saknas helt. Vi prioriterar ny belysning där det är väldigt mörkt. Det kan även vara en plats som många människor använder. Särskilt om det är nära skog eller annan plats som kan upplevas som otrygg. Det kan också vara på platser som vi själva upptäckt eller att många hört av sig om dålig belysning på en viss plats.

När vi bygger nya cykelvägar bygger vi ny belysning direkt.

​Vi bygger hela tiden ut belysningen på gång- och cykelvägarna i kommunen. I första hand bygger vi ut belysningen där det behövs mest och vid de stråk som används mest.  

Först måste vi veta vilken gatlykta det handlar om. Hör gärna av dig till oss och anmäl felet. Vi kontaktar sedan vår entreprenör som ska laga den inom 35 dagar. Är det ett större område som saknar belysning kommer vi ut så fort vi kan.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?