Flytt av övergivna cyklar

Övergivna cyklar kan ibland flyttas av Enköpings kommun. Om din cykel blivit flyttad hamnar den på vår uppställningsplats, där du kan hämta den.

Varför flyttar kommunen på cyklar?

Enköpings kommun flyttar på övergivna cyklar för att:

  • Öka framkomligheten i staden
  • Frigöra cykelparkeringar för aktiva cyklister
  • Hålla staden ren och fin

Om du vet med dig att din cykel har varit parkerad på allmän plats under lång tid råder vi dig att flytta den för att den inte ska flyttas av oss. Tänk också på att du inte får parkera cykeln så att den hindrar trafik och fotgängare.

Hur går det till?

Kommunen flyttar inte på en cykel utan att först försöka nå ägaren. I samband med rensningen märker kommunen ut cyklarna. Vi börjar med att sätta på tejp på alla cyklar. Om tejpen inte är borttagen efter en vecka märker vi cykeln med en lapp som informerar om att den kommer att flyttas inom cirka en vecka. De cyklar som står kvar och har kvar sin märkning forslas bort till ett låst förråd. Alla cyklars ramnummer och märke noteras tillsammans med var de hämtades. Listan lämnas även till polisen så att cyklarna går att lämna tillbaka till ägaren om de hör av sig i efterhand.

Cykelvrak, det vill säga delar av det som en gång varit en hel cykel, betraktar vi som skräp. De cyklar som inte blir hämtade av ägarna tillfaller kommunen efter tre månader om de ligger på gator och torg eller sex månader om de ligger på Idrottshuset eller S:t Iliansskolans cykelparkeringar.

Så får du tillbaka en cykel som flyttats

Vill du ha din cykel tillbaka kan du kontakta kontaktcenter

Utlämning av cyklar kan endast ske dagtid måndag – fredag. Cyklarna kan lösas ut utan avgift. Du kvitterar ut cykeln genom att ange:

  • Var och när din cykel försvann
  • Märke, modell, färg, antal växlar och andra eventuella kännetecken som underlättar identifiering.
  • Om cykeln var stulen bifoga polisanmälan om sådan finns. Observera att polisanmälan görs endast om ramnummer och SEC-nummer kan uppges.

Om inte kommunen flyttat din cykel kan den vara stulen. Gör en anmälan till polisen och ditt försäkringsbolag.

Anmäl din cykel stulen på polisens webbplats

Lagar och förordningar

Cykeln är enlig lag ett fordon. Kommunen kan därför flytta på övergivna eller felparkerade cyklar med stöd av lag om flyttning av fordon 1982:129 och 1982:198.