Park­eringar och tillstånd

En kommunal parkering är till för alla. Läs på skyltarna var du får stå och vad det kostar. Är du rörelsehindrad eller har en funktionsnedsättning kan du söka särskilt tillstånd.

­I centrum får du parkera där det finns en parkering med en parkeringsskylt. På skylten står det var du kan stå och vad det kostar. Utanför centrum får du stå på de kommunala gatorna i 24 timmar. Undantaget är om det finns en P-skylt som säger att parkering inte är tillåten eller om den bara är tillåten mellan vissa klockslag. Privata företag, fastighetsägare och fastighets­bolag har också parkeringsplatser.

Du som är folkbokförd i Enköping och har mycket svårt att gå kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. I vissa fall kan du få parkeringstillstånd även om du själv inte kör bil.

Har du verksamhet inom Enköping och behöver bilen i ditt arbete kan du ansöka om nyttoparkeringstillstånd. Det finns även tillstånd för dig som bor på landsbygd och boendeparkering.

Vanliga frågor

​I centrum innanför gatorna Östra Ringgatan, Västra Ringgatan, Ågatan och Tullgatan får du bara stå på anvisade platser. Se efter på parkeringsskyltarna vad som gäller där du vill stå.

Vi har städdagar på vissa gator då vi kan städa bort löv och skräp, skotta snö, sanda och rengöra gatubrunnar.

De gator som får städdag och parkeringsförbud mellan 1 november och 30 april är:

  • Tullgatan, Malmgrensgatan, Sämskarbogatan - tisdagar: 8-16
  • Kabelgatan, Voltgatan, Kristinagatan (södra), Fagerskogsgatan - onsdagar: 8-16
  • Sankt Larsgatan, Kristinagatan (norra) - torsdagar: 8-16

Förbudet att parkera gäller även om helgdagar infaller på dessa dagar.

Det finns gratis parkering vid gamla kommunhuset på Kungsgatan, Enavallens södra parkering och utanför Idrottshuset.
Parkeringar och priser

På de kommunala gatorna utanför centrum får du parkera 24 timmar om det inte står något annat på p-skylten. Det gäller även på de kommunala gatorna i Fjärdhundra, Grillby, Hummelsta, Lillkyrka, Skolsta och Örsundsbro.

​Du kan betala med kort vid parkeringsautomaterna, mobiltelefon (apparna Parkster, Mobill och Easypark) eller periodmärke.  Periodmärken ska upphöra och de säljs inte längre. Om du har ett periodmärke du köpt tidigare kan du använda det till och med 28 augusti. Sätt märket på en parkeringsskiva som då blir din biljett på kommunens parkeringsplatser. Se skyltarna som visar hur länge du får parkera, den tiden gäller även om du har periodmärke.

När belastningen hos bankerna är hög kan det ta ta längre tid att betala med kort. Om det trots flera försök inte går att betala kan du ringa det telefonnummer som står på parkeringsautomaten. Om personen före dig har avbrutit köpet genom att dra ut kortet, behöver parkeringsautomaten tid på sig för att starta om innan du kan köpa biljett.

Parkeringar hyrs oftast ut av den hyresvärd eller den bostadsrättsförening som du tillhör. Hör av dig till dem. Om du bor i centrum kan du även ansöka om boendeparkeringstillstånd hos kommunen för att stå på vissa kommunala parkeringar.

Läs mer om kommunalt boendeparkeringstillstånd här

Om du har en funktionsnedsättning kan du ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade som gäller i minst sex månader. ​Lämna in en ansökan och ett läkarintyg. Vi gör en utredning där vi följer den lagstiftning som finns i Trafikförordningen.  ​I undantagsfall kan du få ett parkeringstillstånd även om du inte själv kör bil. Är du företagare kan du ansöka om nyttoparkeringstillstånd. Fordonet och utrustningen i den ska spela en stor roll för att du ska kunna utföra ditt arbete.

Läs mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ja från 3 maj 2021 är det ett nytt system för parkering. Du kan läsa mer om det här: Parkera i Enköping

Om du har fått parkeringsböter beror det på att du har parkerat fel, stått för länge på parkeringen eller inte visat upp att du har betalat för parkeringen. 

En parkeringsbot är antingen en parkeringsanmärkning eller en kontrollavgift. Det står på lappen som du fått på bilen om du fått parkeringsanmärkning eller kontrollavgift.

Om du har fått en parkeringsanmärkning måste du alltid betala innan du överklagar. Vill du överklaga din parkeringsanmärkning gör du det hos polisen i det län som står på parkeringsboten. För att kunna överklaga behöver du ange bevis för att du tycker att parkeringsboten är felaktig.

Om du fått en kontrollavgift kan du överklaga hos parkeringsbolaget som utfärdat avgiften. Då ska du överklaga innan du betalar. Kontaktuppgifter står på lappen med kontrollavgiften.

Har du frågor om parkeringsövervakningen kan du kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns längre ned på sidan.

Kontakta Transportstyrelsen om du har frågor om din felparkeringsavgift.

I vissa fall kan du få ett tillstånd även om du inte äger bilen.

  • Om du leasar fordonet ska du bifoga en kopia på leasingavtalet. Om du står som ägare till leasingbilen i Vägtrafikregistret behöver du inte skicka intyget.
  • Om du har tjänstebil eller förmånsbil ska du bifoga ett intyg från arbetsgivaren som anger att du är anställd på företaget och har rätt att nyttja bilen privat/parkera fordonet vid bostaden. Intyget ska innehålla ditt personnummer och fordonets registreringsnummer. Det ska vara undertecknat av ansvarig på företaget.
  • Om du hyr ett fordon ska du bifoga hyresavtalet från ett auktoriserat hyrbilsföretag. Hyresavtalet ska vara undertecknat av båda parter.
  • Om man lånar ett fordon av förälder eller släkting ska du bifoga ett intyg till ansökan. Intyget ska undertecknas av fordonsägaren och det ska framgå lånetiden. Du kan beviljas tillstånd under en begränsad period vid ett tillfälle per kalenderår. Låneperioden ska vara minst 30 dagar och får maximalt uppgå till 90 dagar. Intyget finns på sidan där du ansöker om boendeparkeringstillstånd eller landsbygdstillstånd.

  • Om du tillfälligt arbetar eller studerar i Enköping ska du bifoga ett intyg från arbetsgivaren eller skola samt kopia av hyreskontrakt på lägenheten. Från intyget ska det framgå den tidsperiod su ska arbeta eller studera i Enköping.
  • Om du är nyinflyttad och skickar med ett personbevis från skatteverket eller en kontrollkopia av flyttanmälan

Kommunen använder detaljerat kartunderlag med adresspunkter och alla vägar i kommunen, även traktorvägar. Beräkningsystemet är automatiskt men vid gränsfallen kommer en individuell bedömning att genomföras.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?