Parkeringsböter

Parkeringsböter får den som har parkerat fel eller inte betalat rätt avgift. 

Parkeringsböter

Om du har parkerat fel och fått parkeringsböter beror det på att du har parkerat fel eller inte visat upp att du har betalat för parkeringen. De vanligaste orsakerna för parkeringsböter är att:

  • Bilen står trafikfarligt; antingen i och/eller för nära en korsning eller på en gång- och cykelbana. Bilen står trafikfarligt om den står parkerad mot körriktningen.
  • Bilen  står där parkeringsförbud råder.
  • Avgiften inte är betald.
  • Biljetten inte är synlig i vindrutan.
  • Bilen saknar giltigt parkeringstillstånd för en plats som är förhyrd eller står där tillstånd krävs.

Trafikreglerna gäller överallt, både på vägarna och i terrängen. Terräng är allt som inte är väg, till exempel på gräs och grus utanför vägen. Trafikreglerna gäller alla trafikanter, både i centrum och i orterna utanför centrum.

Överklaga

Du ska alltid betala parkeringsboten. Vill du överklaga din parkeringsbot gör du det hos polisen i det län som står på parkeringsboten. För att kunna överklaga behöver du ange bevis för att du tycker att parkeringsboten är felaktig.

Polisens webbplats om parkeringsböter.

Har du frågor?

Om du har frågor om parkeringsövervakning kan du kontakta oss på telefon 0171-62 50 00.

Kontakta Transportstyrelsen om du har frågor om din felparkeringsavgift.

Transportstyrelsens webbplats om parkeringsböter.