Plogning och sandning

Under vintern ska du kunna använda vägarna trots snö och halka. De ska därför plogas och sandas. Utanför din fastighet behöver det också vara fritt från snö och halka.

Under vintersäsongen behöver vi hjälpas åt i arbetet med snö och halka. Då blir det enklare för dig att ta dig fram.

Kommunen plogar under hela dygnet när det behövs tillsammans med entreprenörer och Trafikverket. Vi sätter in alla resurser vi har men plogningen på din gata kan ändå dröja.

För att vi ska kunna ploga på ett bra sätt är det viktigt att  gatorna är så fria som möjligt från parkerade bilar.

För att de som vill gå förbi ditt hus ska kunna göra det utan att halka måste du som är fastighetsägare skotta och sanda. 

Vanliga frågor

Finns det sand som jag kan hämta för att sanda utanför min tomt?

Ja, du som är privatperson kan hämta sand på Ågatan 2 A för att kunna sanda utanför din fastighet. Sandlådan på Ågatan fylls på under nästan hela vinterhalvåret. Då får du hämta totalt fyra stora hinkar sand vid varje tillfälle. Du kan hämta sand vilken tid du vill. Ta med egen spade och hink eller liknande att bära sanden i.

Vem plogar på min gata?

I bostadsområdena är det oftast kommunen som plogar och sandar.

Varför har ni inte plogat än?

När det är vinterväglag sätter vi in hela styrkan för att ploga vägarna. Vi plogar först vägarna som används mest och de som måste plogas först. Genomfartsleder, bussgator samt gång- och cykelvägar är prioriterade. Gator i bostadsområden tar vi oftast sist. När det har kommit snö är det bra om inte bilar står parkerade på gatorna, så plogbilen kan komma fram ordentligt.

Fördjupning