Vägarbeten

Kommunen ansvarar för de flesta av vägarna inom tätorterna. På den här sidan ser du vilka vägarbeten som är aktuella.

Stora torget avstängt 24 augusti

Den 24 augusti kommer Stora torgets parkering vara avstängd för biltrafik. Det beror på karnevalen i centrum.

Avstängda gator vid Kammakartorget 31 maj -31 oktober

Torggatan mellan Kungsgatan och Kryddgårdsgatan, samt Eriksgatan mellan Källgatan och Rådmansgatan är avstängda för biltrafik. Förbudet gäller inte arbetsfordon med tillstånd. På Kungsgatan från Torggatan och 50 meter nordöst får fordon inte stannas eller parkeras. Avstängningarna och förbud att stanna/parkera gäller 31 maj-31 oktober. Enköpings kommun bygger ett torg och utför ledningsarbeten för vatten och avlopp. https://vaxer.enkoping.se/byggprojekt-i-enkoping/kammakartorget.html

Del av Runhällsgatan avstängd 10 juni-20 december

Runhällsgatan 1B-22 är avstängd, en mindre del i taget. Arbetsområdet gäller hela gatubrädden men då gatan går runt kvarteret kan man alltid komma fram. Enköpings kommuns va-avdelning utför ledningsarbeten för vatten och avlopp.

Rombergsgatan 25-33 avstängd 26 augusti-20 september

Arbetsområde gäller hela gatubredden och trottoaren. Arbeten görs kring vatten och avlopp samt fjärrvärme.

Trafikverkets arbeten i området

På Trafikverkets webbplats finns information om de vägarbeten de ansvarar för, till exempel väg 55.