Störningar och vägarbeten

På den här sidan kan du ta del av aktuella störningar och pågående vägarbeten.

Drift­störningar

Vi har fått information om bedragare som utger sig vara från kommunen och vill komma in i privata fastigheter för att utföra spolningar på det kommunala nätet.

Om någon ringer och vill göra kontroller av något slag som du inte beställt, be om namn och telefonnummer och kolla gärna med vårt kontaktcenter om den personen jobbar på kommunen. När personen kommer ska den kunna legitimera sig.

Pågående väg­arbeten

Arbeten kommer att ske på Torggatan 2B i Enköping den 5 december till och med den 9 december.

Ett körfält kommer att vara avstängt åt gången och trafiksignaler kommer styra trafiken.

Enköpings kommun tillsammans med Dammarsbergs Entrepenad AB utför hastighetsdämpande åtgärder.

Arbeten kommer att ske på Mästergatan 7 den 30 november, klockan 19.00 – 1 december, klockan 05.00. 

Ett körfält kommer att vara avstängt åt gången och flaggvakter kommer att styra trafiken.

Telia Company AB tillsammans med Transtema Network Services AB utför ledningsarbeten. 

Arbeten kommer att utföras på Doktor Westerlunds gata 28 november–5 december.

Ett av körfälten kommer att vara avstängt och trafikljus kommer att styra trafiken under tiden. 

Enköpings kommun och SH-Bygg utför ledningsarbeten.

Den 28 november kommer det ske arbeten på Tärbygatan 10. 

Under arbetstiden kommer det vara begränsad möjlighet att ta sig fram på Tärbygatan. 

Ena Foki AB utför gräv- och fiberarbeten. 

Den del av Torgbacken som ligger mellan Gesällgatan och Fagerskogsgatan kommer att vara avstängd 28 november–22 december.

Vi utför ledningsarbeten.

Den 14 november klockan 7 startar ett vägarbete längs med Torstunavägen (väg 558) vid infarten till Lilla Härnevi (väg 803).  Trafiken kommer att ledas om. I dagsläget vet vi inte hur länge arbetet kommer att pågå.

Vi gör arbeten kring vatten och avlopp.

Arbeten sker på Kungsgatan, Hantverkaregatan och Munksundsgatan. 

Kungsgatan har delvis framkomlighet med hjälp av ett tillfälligt trafikljus. Hantverkaregatan har ingen framkomlighet och Munksundsgatan har ingen framkomlighet vid arbetsområdet.

Enköpings kommuns VA-avdelning och SH-Bygg utför ledningsarbeten.

Arbetet på samtliga platser planeras vara klart i december.

Hamnvägen kommer delvis vara avstängd från den 1 september 2022 till 22 januari 2023. Arbetsområdet flyttas vartefter.

Uppehåll i arbetet kommer att göras i början av oktober på grund av en mässa och båtupptagning.

Vi byter ledningar till reningsverket.

Från 18 juli 2022 till och med 31 december 2023 pågår saneringsarbeten på Östra Järnvägsgatan 2 i Enköping. Arbetsområdet gäller hela gatubredden även Salavägen blir påverkad genom att norrgående körfältet blir avsmalnat.

Från och med 4 juli stänger vi av tunneln vid gång och cykelvägen som går till Hagalund.

Anledningen till avstängningen på grund av att riskfyllt arbete utförs på norra sidan av tunneln. Det kommer bli en ny gång och cykelväg i området samt att vi lägger ned nya vatten och avloppsrör.

Arbetet planeras pågå till maj 2023.

Det är smalare körfält på Doktor Westerlunds gata 22 men båda körfälten ska hållas öppna.

Vi ska lägga nya vatten- och avloppsledningar samt anlägga en rondell.

Arbetena kommer att pågå till mars 2023.

Vi har påbörjat arbeten med en ny vattenledning i Romberga, på Fagerskogsgatan. Ny vattenledning kommer att schaktas i gatan, men ett körfält kommer att kunna hållas öppet. Arbetena kommer att pågå till hösten 2022.

Vi behöver komma åt och städa gator. Vi tar bort löv, snö, sand och gör rent gatubrunnar. Därför inför vi parkeringsförbud en dag i veckan på vissa gator från 1 november till 30 april.

Från mitten av februari till hösten 2022 kommer kommunhuset att rivas. En del av parkeringsytan vid kommunhuset på Kungsgatan 42 är avstängd.

Alternativa avgiftsfria parkeringar finns vid Enavallen Idrottsplats. Parkeringar finns även vid Enavallen Golf. Där kostar parkeringen 6 kronor per timme, max 25 kronor per dygn.