Bredband

Kommunen äger inte bredbandsfrågan eller installerar bredband. De bredbandsnät som finns i kommunen ägs och utvecklas av privata företag.

Fiberinstallation och anslutning

Kolla om du kan få bredband via webbtjänst

PTS (Post och telestyrelsen) har en webbtjänst där du kan söka på din adress efter vilka operatörer som finns i närområdet.

Processen för fiberinstallation

  • Bredbandsleverantören gräver ned ledningar.
  • Bredbandsleverantören kommer hem till dig och sätter upp en anslutningspunkt och en dosa på din yttervägg.
  • Bredbandsleverantören kopplar samman din anslutningspunkt med sitt fibernät.
  • Bredbandsleverantören kollar att allt fungerar och meddelar att du fått fiber i ditt hus.
  • Du får en räkning från bredbandsleverantören för deras arbete.
  • Det är nu dags för dig att välja leverantör av data och telefoni.

Anslutning till internet och telefoni

  • Har du tillgång till en dator kan du koppla in nätverkssladden till den i din anslutningspunkt.
  • Välj den leverantör av internet och telefoni du vill ha.

Om du inte väljer någon leverantör behöver du inte betala mer än räkningen från bredbandsleverantören för indragningen av fibern.

Om du bara vill ha telefoni via fiber

Välj en av leverantörerna och beställ bara telefoni. Då får du hem den utrustning du behöver för att koppla in en telefon.

Rådgivning och hjälp

Du kan kontakta de olika bredbandsleverantörerna som finns.

Enköpings kommun kan hjälpa dig fram till den information du behöver för att kunna göra ditt val, men vi kan inte vara rådgivare. Har du frågor kan du besöka eller kontakta något av våra bibliotek.

Kommunens ansvar kring bredband

Kommunen har inget direkt ansvar att se till att du som är invånare och företagare får bredband, men det ligger givetvis i kommunens intresse att du som bor eller har ditt företag i Enköpings kommun har tillgång till moderna hjälpmedel. Där är bredband viktigt. Du kan inte få något stöd i form av pengar från kommunen.

En väl utbyggd infrastruktur för bredband är en förutsättning för att du som invånare och företagare i Enköpings kommun ska tycka att det är attraktivt att bo och verka i kommunen. För kommunen är bredband en förutsättning för att utveckla demokrati, utbildning, omsorg, välfärdstjänster samt innovation och utveckling av den egna verksamheten.

Mobilt bredband kontra fiber

​Mobilt bredband kommer att fortsätta utvecklas och vara ett bra komplement när du är på rörlig fot, men utan fasta anslutningar kommer inte kapaciteten att räcka till för det stadigt ökande behovet av bredband. Med fiber har du en stabil och kraftfull ”egen lina” som inte påverkas av andra användare, väder, vind eller grannar och som håller under lång tid framöver.

Vad är bredband?

Bredband är en teknik för snabb datakommunikation. Det används mest till att surfa på internet. Du kan också använda bredband till att ringa eller titta på tv.