Djur

För att få ha vissa djur i detaljplanerat område måste du ha tillstånd från kommunen. Ska du gräva ned ett självdött eller avlivat hästdjur måste du begära om anvisning av plats.

Tillstånd för djur i detaljplanerat område

Vill du ha orm, fler än fem hönor, tupp, lantbruksdjur eller häst i ett detaljplanerat område måste du ansöka om tillstånd hos kommunen.

I Enköpingskartan kan du se om ditt hus ligger inom detaljplanerat område. ​Vi tar ut en timtaxa för att handlägga ansökan om tillstånd. Handläggningstiden är mellan tre och fem timmar beroende på vilket djur tillståndet avser.

Processen för tillstånd för djur

  1. När du vill ha ett djur eller flera, som enligt Enköpings kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter kräver tillstånd, måste du ansöka om tillstånd från kommunen.
  2. Du ansöker om tillstånd
  3. När vi får din ansökan om tillstånd utser vi en handläggare som granskar ansökan. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering.
  4. När vi har fått in alla uppgifter som behövs i ärendet, skickar vi ut så kallat grannhörande till dina grannar. Grannarna har då ett par veckor på sig att lämna synpunkter på din ansökan. För vissa typer av djur behöver vi även höra med andra berörda, till exempel hyresvärden.
  5. När vi har fått in alla underlag som vi behöver gör vi en bedömning om du ska få tillstånd eller inte.
  6. Vi kan antingen bevilja dig ett tillstånd eller inte. När vi beviljar ett tillstånd skriver vi ett beslut. När vi inte beviljar ett tillstånd skriver vi ett avslag. Sedan skickar vi detta till dig. Du kan överklaga vårt beslut.
  7. Kort efter att du har fått ett beslut om tillstånd eller ett avslag, skickar vi en faktura på avgiften. Vi fakturerar en avgift för vår handläggningstid oavsett om du får tillstånd eller inte.

Nedgrävning av avlidet hästdjur

Ska du gräva ner ett självdött eller avlivat hästdjur, måste du begära om en anvisning av plats för nedgrävning från kommunen.

​Det finns speciella riktlinjer för hur nedgrävning av avlidet hästdjur på egen fastighet ska ske. Därför måste kommunen godkänna platsen där du planerar att gräva ned hästdjuret.

Bifoga en tydlig karta som visar:

  • planerad nedgrävningsplats
  • avståndet till eventuella vattentäkter och vattendrag
  • annat som är av skyddsvärt intresse, till exempel fornlämningar, stenmurar eller äldre träd.

Vi tar ut en avgift för att handlägga din begäran.

Koppelregler för hundar

Har du hund eller katt finns det regler som du måste följa om du bor i Enköpings kommun. Misstänker du att ett djur far illa eller vansköts ska du kontakta länsstyrelsen. 

Koppelkrav för hundar

I de lokala ordningsföreskrifterna står det att du ska hålla din hund kopplad på alla gator, torg och begravningsplatser. Din hund måste även vara kopplad i motionsspåren i Gånsta, Fagerskogen, Fjärdhundra, Grillby, Hummelsta, Lillkyrka och Örsundsbro.