Hem­kompost­ering

Alla hushåll i kommunen är skyldiga att källsortera matavfall i hushållets bruna soptunna för kompostering. Anmäl om du ska ditt matavfall på egen hand.

​Du får bara lägga mat- och trädgårdsavfall i komposten. VafabMiljö kan komma att göra stickprov på din hemkompost för att se att du komposterar på rätt sätt och följer kommunens avfallsregler.

Kompost­behållare

Kompostbehållaren ska vara byggd så att den inte drar till sig skadedjur eller orsakar andra olägenheter. Tänk på att behållaren ska vara tillräckligt stor i förhållande till ditt hushålls storlek. Vi rekommenderar en volym på 50 liter per person och år.

Regler och ansökan

Tillståndet blir knutet till dig som person, inte till fastigheten. Det betyder att om du tagit över en fastighet där någon tidigare hemkomposterat måste du göra en ny anmälan om du vill fortsätta.

Om du ska hemkompostera måste du betala en anmälningsavgift enligt avfallstaxan. När du hemkomposterar måste du följa Enköpings kommuns avfallsföreskrifter.