Komm­­unalt vatten och avlopp

Ska du ansluta till kommunalt vatten och avlopp måste du göra en ansökan. Läs också om vårt dricksvatten, hur du spar vatten eller läser av vattenmätaren.