Störningar och vägarbeten

På den här sidan kan du ta del av aktuella störningar och pågående vägarbeten.

Störningar och händelser

Många av parkeringsplatserna på Kryddgårdsgatan och Hamngatan, i närheten av Hamnmagasinen är utflyttade från väggen på grund av rasrisk.

Du kommer få parkera längsgående med färdriktningen istället för diagonalt för att gatorna inte ska bli för trånga. 

På Kryddgårdsgatan parkerar du alltså med passagerarsidan mot väggen. På Hamngatan parkerar du med förarsidan mot väggen. 

Avgifer och parkeringstider gäller fortfarande enligt skyltningen.

Just nu har vi problem med dörrarna till cykelgaraget vid tågstationen. Dörrarna öppnas inte ordentligt när man loggar in genom appen. 

Det går fortfarande att komma in i garaget men det är något besvärligt. Vi jobbar med att hitta och åtgärda problemet så fort som möjligt.

I slutet av vecka 7 stänger vi av Magasinsgatan och korsningen mot Kaptensgatan. Följ skyltningen på plats.

Uppdatering 16 februari: avstängningen beräknas starta i mitten av vecka 8.

  • Infart och utfart till och från Återbruket sker via Kaptensgatan.
  • Transport till och från bilskroten sker via Ågatan.
  • Infart och utfart till hundrastgården sker via Ågatan och du kan parkera längs med Ågatan. 
  • Transport till och från värmekraftverket och avloppsreningsverket sker via infart till värmekraftverket.

Avstängningen beror på arbeten med dagvatten- och avloppsledningar. Arbetet beräknas vara klart hösten 2024.

Karta över avstängningarna på Magasingatan.

Karta över avstängningarna på Magasingatan. Klicka på bilden för att se den i större format.

Vi arbetar med att återställa Fagerskogsgatan med bland annat asfaltering efter arbeten med vatten och avlopp. 

Trafiken på gatan blir fortsatt påverkad. Arbetena beräknas bli klara i augusti.

Under vintern 2023/2024 pågår saneringsarbeten på Östra Järnvägsgatan 2 i Enköping.

Arbetsområdet gäller hela gatubredden och även Salavägen blir påverkad genom att norrgående körfältet blir avsmalnat.

Saneringen görs för att det legat en kemtvätt på tomten.