Drift­infor­mation

På den här sidan kan du ta del av aktuella driftstörningar och pågående vägarbeten.

Drift­störningar

Pågående väg­arbeten

Ågatan 15A är delvis avstängd. Arbeten startar idag måndag 30 november och avslutas onsdag 2 december.

Arbetsområde gäller ett körfält, det södra och östgående.

Vi åtgärdar en vattenläcka.

Slalomvägen 3 Gamla Nynäs är avstängd. Arbeten startar måndag 30 november och avslutas fredag 18 december.Arbetsområde gäller hela vägbredden, ingen framkomlighet.Infart till område Gamla Nynäs sker via Friluftsvägen.Vi byter vatten- och avloppsledningar.

Från 16 november till 15 februari stänger vi av hälften av parkeringsplatserna vid Bahcohallen/ishallen.

Vi gör ett arbete med att valla in Skvalbäcken.

Vi behöver komma åt och städa gator. Vi tar bort löv, snö, sand och gör rent gatubrunnar. Därför inför vi parkeringsförbud en dag i veckan på följande gator från 1 november till 30 april:

  • Tullgatan, Malmgrensgatan, Sämskarbogatan. Förbud att parkera tisdagar klockan 8-16
  • Kabelgatan, Voltgatan, Kristinagatan (södra), Fagerskogsgatan. Förbud att parkera onsdagar klockan 8-16
  • Sankt Larsgatan, Kristinagatan (norra). förbud att parkera torsdagar klockan 8-16.


Förbudet att parkera gäller även om en helgdag infaller dessa dagar.

Vi byter vatten- och avloppsledningar på Eriksgatan 22-24. Arbetet tar upp hela gatubredden vilket gör att det inte går att köra på den gatan. Asfaltering startar 5 november.

Från vecka 38 börjar även arbeten på sträckan Eriksgatan 26-30. Även här tar arbetet upp hela gatubredden. Om arbetet går som planerat är det klart i november.

Arkeologiska utgrävningar pågår parallellt.

Gående och cyklister kommer fram på gatan, men välj gärna annan väg om möjligt.

Arbete pågår med en del av gatan i taget. Arbetsområdet gäller hela gatubredden och en trottoar. Avstängningen pågår till och med 2020-12-18. Avstängningen beror att nya ledningar läggs ner. Där det är avstängt får man åka runt kvarteret för att nå fastigheten.