Drift­infor­mation

På den här sidan kan du ta del av aktuella driftstörningar och pågående vägarbeten.

Drift­störningar

Pågående väg­arbeten

Vägarbeten görs mellan Fågelbärsgatan och Lingongatan, det blir begränsad framkomlighet. Vissa tider kommer det bli avstängt. Följ skyltningen när trafiken leds om.

Vi behöver byta vatten- och avloppsledningar. Sedan kommer gatan att asfalteras om.

Pendlarparkeringen vid Bangårdsgatan kommer stängas av från 10 maj. Det kommer att pågå arbeten med busshållplatserna vid resecentrum som beräknas vara klara i december. Vi hänvisar till parkeringsplatserna vid pendlarparkeringen Mästergatan.

Det blir vägarbeten på Torggatan 8 mellan Östra Ringgatan och fram till infarten vid Coop.

Gatan kommer vara avstängd till och med 31 maj.

Arbetsområde gäller båda körfälten, det är Ingen framkomlighet för biltrafik.

Alternativa vägar är Kaptensgatan via Ågatan eller Sandgatan.

Sandbrogatan stängs av från Torggatan. Sandbrogatan infart och utfart blir endast från rondellen Tullgatan/Östra Ringgatan.

Vi renoverar avlopps- och dagvattenledningar.

 

Karta som visar avstängning.

Torggatan är avstängd mellan rondellen och infarten till Coops parkering.

Torggatan 23A stängs av måndag 10 maj till och med onsdag 12 maj.Arbetsområde gäller hela gatubredden, det är ingen framkomlighet.Ena Energi åtgärdar läcka gällande fjärrvärme.

Från början av mars kommer vi att genomföra arbeten vid infarten till Nyängsvägen och Kungsgatan 51-69.

Det kommer bli begränsad framkomlighet på Kungsgatan och Nyängsvägen med smalare körfält. Arbetena görs i etapper. Arbetet beräknas vara klart i mitten av juli.

Vi kommer att göra säkrare skolvägar med övergångsställen och nya busshållplatser. Samtidigt passar vi på att renovera vatten- och avloppsledningarna i området.

Illustration på en karta. Visar vägarbeten vid Kungsgatan-Nyängsvägen.