Underrätta om driftstörning

Som verksamhetsutövare ska du omgående underrätta kommunens miljöavdelning om det inträffar en driftstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Mer om underrätta driftstörning

Du kan även underätta miljöavdelningen om du upplever någon driftstörning. Har avvikelsen precis inträffat och är akut ska du först och främst larma räddningstjänsten. Om det har skett en personskada ska du genast informera Polisen och Arbetsmiljöverket.

Det viktigaste som miljöavdelningen behöver veta är, vad har hänt, var, när och vem är kontaktperson.

Kontakta miljöavdelningen

Telefonnummer till miljöavdelningen: 0171-62 50 00

E-postadress till miljöavdelningen: miljoavdelningen@enkoping.se