Ansök om UL-busskort

Där det inte går elevresor med upphandlade bussar (Bergkvara) får du ansöka om UL-busskort. Du behöver ansöka om UL-busskort inför varje läsår.

 

Elevresor gäller dig som är antagen till gymnasiet och har minst sex kilometer mellan bostad och skola.

Vi har upptäckt att det ibland kan vara problem med att fylla i och spara blanketten i webbläsaren Google Chrome. Prova därför gärna webbläsaren Internet Explorer. Fungerar inte det heller kan du även skicka blanketten via post eller ta en skärmdump på din ansökan och maila den till oss.

Skicka in ansökan

Skicka ansökningsblanketten via e-post till: elevresor@enkoping.se

Eller via post till:

Utbildningsförvaltningen
Linbanegatan 12
745 34 Enköping

Kom ihåg att skicka in din ansökan senast den 28 juni för att få ditt UL-busskort innan skolstart. Om du behöver göra din ansökan efter att skolan startat så är handläggningstiden 1-2 veckor. Du ansöker om UL-busskort inför varje läsår.

Då blir du beviljad UL-busskort

Elever med skolgång i Enköping, Uppsala, Västerås och Strängnäs där inte upphandlade bussar går, kan ansöka om ett UL-busskort.
För att bli beviljad ett UL-busskort krävs att:

  • Du har minst sex km skolväg
  • Du är folkbokförd i Enköpings kommun
  • Du ska vara berättigad till studiehjälp och studera vid gymnasieskola eller likvärdig skola
  • Du är under 20 år
  • Du ej har sökt inackorderingstillägg eller resebidrag

På gymnasiet så gäller inte regeln om växelvis boende, man kan inte få busskort för växelvis boende.

Ansök om UL-busskort

Fyll i blanketten på kommunens webbplats för att göra din ansökan

Vi har upptäckt problem med att fylla i och spara blanketten i webbläsaren Google Chrome. Prova därför gärna webbläsaren Internet Explorer. Fungerar inte det heller kan du även skicka blanketten via post eller ta en skärmdump på din ansökan och maila den till oss.

Skicka blanketten via e-mail till elevresor@enkoping.se eller via post till: Enköpings kommun, Utbildningsförvaltningen, Linbanegatan 12, 745 34 Enköping.

Beslut

Beslut om UL-busskort gäller under villkor att uppgifterna om skola och folkbokföringsadress stämmer. Beslut fattas när slutantagningen för aktuell skola är klar. Om förutsättningarna förändras görs en ny prövning och kortet kan komma att spärras.

Trasigt eller borttappat kort

Trasigt eller borttappad kort anmäls hos UL på deras hemsida.

Vanliga frågor och svar om elevresor

När går bussarna?

Turlistor för upphandlad trafik finns på kommunens webbplats

Turlistor för UL-bussarna se UL-s hemsida

Är bussen försenad?

För upphandlade bussar (Bergkvara) kan du vid försening mer än 20 minuter eller inställd buss få ett meddelande via sms.

Anmäl dig till sms-tjänst

För UL-bussar, se UL-s hemsida

Vem ansvarar för elevresor och UL-busskort?

Det är Bergkvarabuss som kör skolskjutsen och UL som hanterar UL-s  busskort.

Bergkvarabuss webbplats
ULs webbplats