Begär ut dina person­uppgifter

Men hjälp av den här blanketten kan du begära tillgång till dina egna personuppgifter.

Du har rätt att få tillgång till dina egna personuppgifter. Det gäller enligt dataskyddsförordningen. Du har både rätt att veta var dina personuppgifter finns och få kopior på dem. Du får lämna de personuppgifter du vill för att göra en förfrågan. Det är dock lättare för oss att hitta dig med fler personuppgifter.