Gör en oros­anmälan

Om du misstänker att ett barn far illa kan du anmäla det till socialförvaltningen.

Enligt socialtjänstlagens kapitel 14 ska alla som jobbar med barn och ungdomar, till exempel inom hälso- och sjukvård, skola, fritidsgård och polis, anmäla misstanke om att ett barn eller ungdom far illa. Det kan också handla om misstanke om brottslighet eller drogmissbruk.