E-tjänster bygg

I byggavdelningens e-tjänster kan du enkelt hantera ditt byggärende och hålla kontakten med byggavdelningen.

Du behöver mobilt bankid

För att använda e-tjänsterna behöver du ett mobilt bankid. Det kan du beställa via din Internetbank.

Behöver du hjälp med e-tjänsterna?

Kontakta kommunens kontaktcenter.

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se