Aktiviteter för företagare

Se kommande aktiviteter under året för företagare. Listan fylls på löpande under året.

Februari

Frukostmöte - God morgon Enköping

När: 1 februari, klockan 6.45–9.00

Var: Kompassen, Kaptensgatan 4

Gratis frukostmöten för näringslivet.

Dialogmöte mellan byggindustrin och Enköpings kommun

När: 1 februari, klockan 16–18

Var: Kompassen, Kaptensgatan 4

Samverkan mellan kommun och näringslivet.

Anmälan senast 25 februari till naringsliv@enkoping.se

UF-möte Enköping

När: 15 februari

Var: Westerlundska gymnasiet

Prisutdelning till Enköpings Ung företagsamhet.

Fastighetsägargrupp med tema energi

När: 8 februari, klockan 14.30–16.30

Var: Kompassen, Kaptensgatan 4

Fokus på dig som fastighetsägare med inspiration och kunskap om dagens energiläge.

Mars

Arbetsmarknad och näringsliv

När: 1 mars, klockan 9–11

Var: Linbanegatan 12

Vilka kompetensbehov har vi idag, vad kan vi göra på kort och lång sikt?

UF-mästerskapen

När: 15 mars

Var: Fyrishov

Regional mässa med prisutdelning.

Dialog mellan näringsliv och Enköpings kommun

När: 21 mars, klockan 8–10

Var: Glassbolaget

Enköpings företagare bjuds in till samtal om förväntningar, prioriteringar och utveckling.

Dialog mellan byggindustrin och Enköpings kommunen

När: 29 mars, klockan 16.30–18.30

Var: Kompassen, Kaptensgatan 4

Samverkan mellan kommun och näringslivet.

Anmälan senast 22 mars till naringsliv@enkoping.se

April

Guldliljan - Enköpings företagargala

När: 1 april

Var: Idrottshuset, Torggatan 2

En gala för Enköpings näringsliv och prisutdelning för årets företagare.

Maj

Dialog mellan näringsliv och Enköpings kommun

När: 24 maj

Var: Martin & Servera

Enköpings företagare bjuds in till samtal om förväntningar, prioriteringar och utveckling.

September

Enköpingsmässan

När: 15–16 september

Var: Idrottshuset, Torggatan 2

Enköpingsmässan har blivit den naturliga mötesplatsen för näringslivet, kommunen, organisationer och Enköpingsborna.

Livsstilsmässan Må Bra

När: 15–16 september

Var: Idrottshuset, Torggatan 2

I år kommer Enköpingsmässan och Livsstilsmässan Må Bra att gå ihop och tillsammans finnas i Idrottshuset helgen 15–16 september.