Så går torg­handeln till

Här är lite praktisk information hur du går tillväga på Stora torget vid torghandel.

Lasta i och ur bilen

Du får alltid stå nära platsen för att lasta i och ur bilen under 15 minuter. Resten av tiden får du parkera på en vanlig parkeringsplats. Om du har ett specialfordon för att sälja till exempel kylda varor behöver du söka ett tillstånd hos kommunen. Kontakta kommunens kontaktcenter för hjälp.

Användning av platsen

Du får börja använda platserna tidigast en timme innan torgförsäljningen startar. Platserna ska vara städade 30 minuter efter försäljningstidens slut.

Läs lokala ordnings­föreskrifter

I de lokala ordningsföreskrifterna för Enköpings kommun finns bland annat bestämmelser om lastning av varor, tider för försäljning och mindre tillfällig försäljning på offentlig plats.

Läs de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel