De flesta företag och organisationer hanterar kemikalier i olika utsträckning. Det är viktigt att ha kunskap om de kemikalier som hanteras i verksamheten för att till exempel kunna informera om eventuella risker vid användning eller kunna vidta rätt åtgärd vid händelse av olycka.

Du ska ha kunskap om kemikalier

Du ska veta vilka kemikalier som du använder, men också vilka kemikalier som förekommer i de material eller varor som du tillverkar eller köper in. Vid bedömningen av en kemisk produkt gäller det att se att det finns klara skillnader mellan begreppen farlighet och risk. Vid bedömning av faran med en kemikalie är det ämnets inneboende egenskaper som granskas. Akut toxicitet, frätande egenskaper, förmåga att framkalla allergier, svårnedbrytbarhet i mark och vatten är exempel på inneboende egenskaper som kan innebära fara för hälsa eller miljö.

Dokumentera arbetet

I allt kemikaliearbete är det viktigt att ha ett bra system för hur man dokumenterar arbetet. Dokumentationssystemet bör ha en ändamålsenlig ambitionsnivå, men skriftliga rutiner och instruktioner kan behövas av flera skäl.

Grundregler för säker kemikalie­hantering

Här följer några grundregler som kan vara bra att ha med sig i arbetet med en säker kemikaliehantering: