Avgifter för tillstånds­prövning och tillsyn enligt alkohol­lagen

Avgifterna för prövning och tillsyn är beslutade av Kommunfullmäktige i Enköpings kommun den 9 december 2019, KS2019/47, §146.

Prövningsavgifter

Avgiften inbetalas till plusgiro 7 07 27-3. Avser handläggning av ansökan/anmälan.

Vi gör olika prövningar beroende på vad ansökan avser, därför är avgifterna och handläggningstiderna olika. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås eller återtas.

Tabell – prövningsavgifter – typ av ansökan

Typ av ansökan

Avgift

Nyansökan, stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten, ett provtillfälle ingår

12 000 kronor

Nyansökan, stadigvarande tillstånd för servering till slutna sällskap, ett provtillfälle ingår

12 000 kronor

Nyansökan, Cateringverksamhet (= stadigvarande tillstånd till slutna sällskap), ett provtillfälle ingår


12 000 kronorAnsökan, Cateringverksamhet (ändring i ett befintligt stadigvarande serveringstillstånd)3 000 kronorAnsökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning av egenproducerade alkoholhaltiga drycker (8:7)12 000 kronorAnsökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten, för partihandlare (8:6)5 000 kronorAnsökan, Gemensam serveringsyta (stadigvarande tillstånd)5 000 kronorAnsökan, Gemensam serveringsyta (tillfälligt tillstånd) 1-3 dagar3 000 kronorAnsökan, stadigvarande ändrat tillstånd avseende ex. lokal, uteservering, drycker eller serveringstid5 000 kronorAnsökan, tillfälligt ändrat tillstånd avseende ex. lokal, uteservering, drycker eller serveringstid2 000 kronorAnsökan, pausservering stadigvarande för servering till allmänheten2 000 kronorAnsökan, pausservering tillfälligt för servering till allmänheten1 000 kronorAnsökan, tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten, 1-3 dagar7 500 kronorAnsökan, tillfälliga tillstånd, för servering till slutna sällskap (avseende ideella föreningar samt
näringsverksamhet). Avser ansökan fler än ett tillfälle uttas en tilläggsavgift på 200 kr per tillfälle1 000 kronor


Tabell – prövningsavgifter – typ av anmälan


Typ av anmälanAvgiftAnmälan om ändring i verksamhet, bolag eller tillstånd, enkla frågor (ex. nytt namn på restaurangen)500 kronorSpeciell tillsynsavgift/prövning vid mindre omfattande ändrade ägarförhållanden: Överlåtelse av aktier/bolagsandelar. Tillsynsavgift för kontroll av nya ägare i ett bolag (juridisk person kvarstår)4 000 kronorSpeciell tillsynsavgift/prövning vid omfattande ändrade ägarförhållanden: Överlåtelse av
aktier/bolagsandelar. Tillsynsavgift för kontroll av nya ägare i ett bolag (juridisk person kvarstår)12 000 kronorAnmälan, Provsmakning av alkoholhaltiga drycker till allmänheten (för tillståndshavare)500 kronorAnmälan, Kryddning av snaps500 kronorAnmälan av lokal vid catering för slutna sällskap500 kronorAnmäla serveringsansvariga0 kronorAnmälan upphörande av tillstånd0 kronor


Tabell – prövningsavgifter – Kunskapsprov vid ansökan och anmälan


Kunskapsprov vid ansökan och anmälanAvgiftKunskapsproven som omfattas av 44-60 frågor/provtillfälle1 500 kronorKunskapsproven som omfattas av 28 frågor/provtillfälle1 000 kronor


Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften faktureras första halvåret och avser hela året.

Tabell – tillsynsavgift – typ av tillsyn


Typ av tillsynAvgift/årFast tillsynsavgift för varje serveringstillstånd2 500 kronorSärskild tillsynsavgift för restaurang med serveringstid efter klockan 01.005 000 kronor


Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och med det kalenderår som serveringstillståndet har beviljats.

Rörlig tillsynsavgift betalas av alla tillståndshavare med permanent serveringstillstånd med vinstintresse. Avgiften baseras på försäljningen av alkoholdrycker året innan. Uppgifter om försäljningens storlek framgår av de restaurangrapporter, som varje tillståndshavare är skyldig att lämna till kommunen en gång per år. Baserad på omsättning/år enligt intervall:

Tabell – tillsynsavgift – omsättning kronor/avgift rörlig kronor


Omsättning kronor

Avgift rörliga kronor0

15 000500 kronor15 001

30 0001 000 kronor30 001

150 0001 500 kronor150 001

300 0004 500 kronor300 001

600 0006 000 kronor600 001

1 000 0009 000 kronor1 000 001

1 500 00012 000 kronor1 500 001

3 000 00015 000 kronor3 000 001

6 000 00020 000 kronor6 000 001

10 000 00030 000 kronor10 000 001
40 000 kronor


Tabell – tillsynsavgift – påminnelseavgift/Extra avgift
Påminnelseavgift för ej inkommen restaurangrapport. (En påminnelse skickas ut. Om inte rapport kommer in efter det debiteras högsta avgiftsklass, 40 000 kronor)2 000 kronorExtra tillsynsavgift vid öppnat tillsynsärende - sanktionsprövning5 000 kronor


Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn vid försäljning av tobak samt avgifter för anmälan och tillsyn vid försäljning av folköl, elektroniska cigaretter (e-cigaretter), påfyllnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel

Prövningsavgifter

Avgiften inbetalas till plusgiro 7 07 27-3. Avser handläggning av ansökan/anmälan.

Vi gör olika prövningar beroende på vad ansökan avser, därför är avgifterna och handläggningstiderna olika. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås eller återtas.

Tabell–prövningsavgift–typ av ansökan2


Typ av ansökanAvgiftNyansökan, stadigvarande tobakstillstånd9 600 kronorNyansökan, tillfälligt tobakstillstånd6 000 kronorNyansökan, detaljhandelsbolag som söker flera tillstånd på samma bolag- för ställe nr 19 600 kronor/Nyansökan, detaljhandelsbolag som söker flera tillstånd på samma bolag- för ställe nr 2 o.s.v.2 000 kronor


Tabell–prövningsavgift–typ av anmälan2


Typ av anmälanAvgiftHandläggning av nyanmälan, försäljning av folköl1 500 kronorHandläggning av nyanmälan, försäljning av ecigaretter och/eller påfyllnadsbehållare1 500 kronorAnmälan om mindre omfattande ändrade ägar- eller bolagsförhållanden3 200 kronorAnmälan om omfattande ändrade ägar- eller bolagsförhållanden9 600 kronor


Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften faktureras första halvåret och avser hela året.

Tabell–tillsynsavgift–typ av tillsyn2


Typ av tillsynAvgift/årFast årlig tillsynsavgift, försäljning av tobak5 000 kronorFast årlig tillsynsavgift, försäljning av folköl1 500 kronorFast årlig tillsynsavgift, försäljning av e-cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare1 500 kronorFast årlig tillsynsavgift, försäljning av vissa receptfria läkemedel2 500 kronorÅrlig tillsynsavgift vid restauranger som har serveringstillstånd1 500 kronorÅrlig tillsynsavgift hos bolag som har fler tillstånd på samma bolag – för ställe nr 15 000 kronorÅrlig tillsynsavgift hos bolag som har fler tillstånd på samma bolag –för ställe nr 2 o.s.v1 500 kronor


Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott från och med det kalenderår som ansökan/anmälan inkommit.

Övriga avgifter avseende tillsyn

Tabell–tillsynsavgift–övriga avgifter


Typ av tillsynAvgiftÖppnat tillsynsärende5 000 kronorUppföljande kontrollbesök och kontroll som sker med anledning av befogade klagomål1 000 kronor