Fannalunds förskola

Fannalunds förskola värdesätter det naturnära lärandet. Både på vår fantastiska gård, men även i närliggande skogsmiljö.

Fyra barn som balanserar på lekutrustning.

Fakta om förskolan

  • Adress: Gånstavägen 18, 749 42 Enköping
  • Telefonnummer: 0171-62 69 40
  • År: 1–5 år
  • Antal: 75 barn
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun

Fannalunds förskola ligger i stadsdelen Bergvreten nära skog och andra grönområden. Förskolan har en stor härlig gård som inspirerar till lek och rörelse. Fannalunds förskola ligger i nära Bergvretenskolan.

För att möta barns utveckling och intressen på bästa sätt delar vi in barnen i mindre grupper utifrån ålder.

Lokaler

Vi har utformat lärmiljöerna efter barnens intressen som exempelvis ateljé och läsmiljöer. Vi har även två större lekhallar för grovmotoriska aktiviteter.

Foto på Fannalunds förskola. Det är ett rött trähus med vita knutar. På byggnadens vägg finns en skylt som läser Fannalunds förskola.

Måltider

All mat och allt bröd lagas från grunden i vårt kök av vår kock som även är dietist.

Digitala verktyg

Vi arbetar med programmering, som exempel med robotar. Vi arbetar även med digital teknik i våra lärmiljöer, till exempel projiceringar på väggar för att stimulera barns lek.

Bibliotek

Biblioteksbussen kommer till oss regelbundet och vi har ett nära samarbete med bibliotekarierna. Vi har möjlighet att anpassa böckerna efter aktuella teman som vi arbetar med.

Inskolning / introduktion

I juni inbjuds föräldrarna till de som ska skolas in till höstterminen till ett informationsmöte.

Vi arbetar med föräldraktiv introduktion vilket innebär att du som förälder är tillsammans med ditt barn på förskolan. Introduktionen pågår vanligtvis under cirka 4 dagar eller under längre tid om barnet behöver det. Veckan efter introduktionen är det bra om barnet kan ha lite kortare dagar och att du som förälder finns tillgänglig i nära anslutning till förskolan.

Föräldra­samverkan

För oss är det viktigt att vårt arbete sker i ett nära och förtroendefullt samarbete med barnens föräldrar.

Den viktigaste föräldrakontakten är den som vi har dagligen när föräldrar lämnar och hämtar sitt barn. Då kan vi ge varandra den information omkring barnet som vi behöver.

Vi erbjuder minst två utvecklingssamtal per år då vi samtalar omkring barnets trivsel, utveckling och lärande. Vi har också föräldramöten, fixardag och andra aktiviteter.

Förskolan har ett aktivt och engagerat föräldraråd som träffas 1 gång per termin. I föräldrarådet ingår rektor, pedagoger och föräldrarepresentanter från varje avdelning, men alla är välkomna att delta.

Sjukdom

Det är viktigt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss. Barnens allmäntillstånd avgör om barnet orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter. Vi följer kommunens riktlinjer för sjukdom i förskolan.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda pappershanddukar. Personalen använder skyddshandskar vid behov.

Ansök

Besökstider

Föräldrar som vill komma på besök är varmt välkomna. Vi visar förskolan och ger information.

Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till vår personal på Fannalunds förskola.

Spiken

Telefon: 0171-62 69 40
E-post: fannalund.spikskruv@enkoping.se

Skruven

Telefon: 0171-62 69 41
E-post: fannalund.spikskruv@enkoping.se

Skiftnyckeln

Telefon: 0171-62 69 42
E-post: fannalund.skifthammar@enkoping.se

Hammaren

Telefon: 0171- 62 69 43
E-post: fannalund.skifthammar@enkoping.se

Rektor

Johanna Hanné
Telefon: 0171-62 64 59
E-post: akersbergsforskola@enkoping.se