Munkkällans förskola

Munkkällans förskola ligger tillsammans med skolan på Munksundet. Munkkällan är en nybyggd arkitektritad förskola med stora ljusinsläpp och en miljö som är anpassad till barnens nivå.

En anställd och två barn bygger sandslott tillsammans.

Fakta om förskolan

  • Adress: Löparegatan 12
  • Telefon: 0171-62 70 98
  • År: 1-5 år
  • Antal: 90-100 fullt utbyggd
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun

Vid Munkällan är det nära till kultur, natur, grönområden, bibliotek och lekparker. På förskolan går det ca 100 barn och det arbetar ca 20 personal.

Munkkällans förskola är en partnerförskola. Partnerförskolor bygger på samarbete mellan förskolor och Uppsala universitet.

Lokaler

Munkkällans förskola öppnade 2018 och ligger i anslutning till skolan på Munksundet. Det är nära till kultur, natur, grönområden, bibliotek och lekparker. På förskolan går det cirka 100 barn och det arbetar cirka 20 personer i personalen.

Förskolan är arkitektritad och byggd i två plan med fyra avdelningar på bottenvåningen och två avdelningar på övervåningen. Förutom avdelningarna finns gemensamma utrymmen så som Torg på både neder- och övervåning samt tre ateljéer och en stor matsal.

Det finns två fina stora gårdar med möjlighet till att utforska, leka och lära tillsammans. Djungelgården är i anslutning till de östra och södra entrén där nedervåningens avdelningar har sina hallar och Vildingarnas land är i anslutning till västra entrén där övervåningens avdelningar har sin hall.

Måltider

Förskolan har en egen matsal där vi äter frukost, lunch och mellanmål. Maten tillagas i Munksundsskolans kök enligt riktlinjerna för bra mat i förskolan.

Bibliotek

Munkkällans förskola har nära till Enköpings kommunbibliotek och vi har även upprättat en egen bokhörna i den gemensamma ytan på nedervåningens torg, med möjlighet att ta med böcker in på sin avdelning.

Vi använder oss även av Ugglo, som är ett digitalt bibliotek av barnböcker som barnen själv kan lyssna på som ljudbok eller vi pedagoger kan läsa och projektera upp bilderna på väggen.

Digitala verktyg

Vi använder oss av olika digitala verktyg i vår verksamhet tillsammans med barnen. Tillsammans utforskar och använder vi oss av lärplattor, mikroskåp, kameror, datorer, robotar och QR-koder och genom greenscreen får barnen på ett naturligt sätt komma i kontakt med källkritik och reflektera över om det vi ser på bild och film är verklighet.

Vi använder oss av projektorer för att barnen ska få möjlighet till att få syn på sitt lärande och reflektera över aktiviteter och upplevelser vi varit med om under dagen.

Arbetssätt

Vi arbetar utifrån ett demokratiskt arbetssätt, som innebär att vi utgår från barnens intressen och förmågor. Det innebär att se det barnen ser, lyssna in det barnen pratar om och därefter utmanar barnens tankar med frågor utifrån deras intressen och väcka deras nyfikenhet.

I verksamheten är miljön en betydande faktor för barns utveckling och lärande, en så kallad tredje pedagog. Vi arbetar med att förändra och förnya miljön efter barnens behov och intressen.

Vi vill lägga grunden för det livslånga lärandet och barnen lär sig framförallt i samspel och i lek med varandra. Miljön barnen vistats i ska vara lugn och trivsam med närvarande pedagoger vilket skapar trygghet hos barnen. Vi vill uppmuntra barnen att göra så mycket som möjligt själva och ge dem tid och rum för detta. Att kunna själv, våga be om hjälp och våga hjälpa andra tränar barnets självkänsla och ökar tilltron till det egna jaget. Pedagogerna finns nära för att ge barnen stöd och uppmuntran i att få uppleva JAG KAN.

För oss är allt det vi gör i samspel med barnen under deras vistelsetid på förskolan pedagogisk verksamhet. All kommunikation mellan individerna på förskolan, både barn och vuxna, ingår i barnets lärande. Barnen lär sig hela tiden, hela dagen, genom att kommunicera med andra, observera andra och genom att leka med andra. För oss är det viktigt att barn och vuxna får ett bra bemötande och känner sig välkomna till förskolan.

Inskolning eller introduktion

Under introduktionen ska ditt barn lära känna oss personal och bli trygg här på förskolan tillsammans med dig.

Första veckan är introduktionsvecka med några få timmar varje dag tillsammans med dig som vårdnadshavare.

Den andra veckan önskar vi att barnet lämnas på förskolan i max 6 timmar per dag. Exakta klockslag efter överenskommelse.

Föräldrasamverkan

Vi ser den dagliga kontakten vid hämtning och lämning som viktig. Trygga föräldrar ger trygga barn. Utöver den kontakten erbjuds vårdnadshavarna ett utvecklingssamtal under höstterminen där vi utgår från vad vårdnadshavarna ser för intressen och behov och under vårterminen erbjuds ett uppföljande samtal kring barnets utveckling och lärande.

Ett annat forum för föräldrasamverkan är vårt föräldraråd med representanter från varje avdelning som fungerar som en länk mellan vårdnadshavarna och förskolan.

Vi använder oss av plattformen InfoMentor för att dela med oss på en blogg om vad vi arbetar med på förskolan. I InfoMentor har även varje barn en egen portfolio där barnets egna lärande dokumenteras.

Sjukdom

Vid sjukdom anmäler man barnet frånvarande genom InfoMentor.

Det är även viktigt att meddela oss så snart man vet att barnet kommer tillbaka till förskolan.

Det är av största vikt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss. Barnens allmäntillstånd avgör om barnet orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter. Vi följer kommunens riktlinjer för sjukdom i förskolan.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda pappershanddukar. Personalen använder skyddshandskar bland annat då de hanterar livsmedel.

Ett foto på Munkkällans utegård och en del av förskolan. Det är en flervåningsbyggnad i tegel.

Ansök

Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till våra avdelningar på Munkkällans förskola.

Avdelningar

Såpbubblan

Telefon: 0171-62 71 42
E-post: munkkallan.sapbubblan@enkoping.se

Trollet

Telefon: 0171-62 71 43
E-post: munkkallan.trollet@enkoping.se

Vattenfallet

Telefon: 0171-62 71 45
E-post: munkkallan.vattenfallet@enkoping.se

Regnbågen

Telefon: 0171-62 71 44
E-post: munkkallan.regnbagen@enkoping.se

Trädkojan

Telefon: 0171-62 71 47
E-post: munkkallan.tradkojan@enkoping.se

Ballongen

Telefon: 0171-62 71 46
E-post: munkkallan.ballongen@enkoping.se

Rektor

Caroline Mattsson
Telefon: 0171-62 70 98
E-post: munkkallansforskola@enkoping.se

Ledningsstöd

Sara Rosvall
Telefon: 0171-62 69 94
E-post: sara.rosvall@enkoping.se