Gå i skola som nyanländ

Hos mottagningsenheten kan du ansöka om att få gå i skolan. Vi arbetar centralt med att kartlägga nyanlända grundskoleelever.

Vi är en central mottagningsenhet för nyanlända grundskoleelever, årskurs 1 till årskurs 9, i den kommunala grundskolan. Vårt ansvar är att ta emot elever som är nya i Sverige och kartlägga dem enligt Skolverkets kartläggningsmaterial samt ge en första information om vårt svenska skolsystem. På mottagningsenheten arbetar lärare i svenska som andraspråk.

Vanliga frågor

Hur ansöker jag om plats för mitt barn i grundskolan om jag är nyanländ i Sverige?

Du som vårdnadshavare till elev som är ny i Sverige ansöker om plats i grundskolan på vår blankett. Det är viktigt att ditt telefonnummer och/eller mejladress finns ifylld på ansökan eftersom du kommer att bli kontaktad av Mottagningsenheten.

Vad händer efter att jag skickat in min ansökan?

Du kommer att bli kontaktad av Mottagningsenheten. Mottagningsenheten kommer att boka in ett möte med vårdnadshavare och elev där kartläggningen sker. Ta med id-handlingar till mötet.

Vad är en kartläggning?

När vi tar emot en nyanländ elev behöver vi göra en inledande bedömning av kunskaper som eleven har med sig. Den inledande bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper är reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra. Kartläggningen sker i två steg.
Steg 1: Vi kartlägger elevens språk, erfarenheter, intressen och förväntningar.
Steg 2: Vi kartlägger elevens kunskaper i litteracitet och numeracitet. Litteracitet handlar om elevens användning av skriftspråk i olika sammanhang. Numeracitet handlar om elevens förmåga att använda matematiskt tänkande

Fördjupning