Grundskola

Grundskolan är en nioårig skolform för barn i åldern 7–16 år. 

Enligt skollagen gäller skolplikt för alla elever i grundskoleåldern, 7–16 år. Skolplikt gäller från hösten 2018 också för sexåringar i förskoleklass.

Utbildningen ska bidra till elevens personliga utveckling, förbereda eleven för aktiva livsval och lägga grunden till fortsatt lärande.  

I Enköpings kommun finns både kommunala och fristående grundskolor. Du kan önska vilken grundskola ditt barn ska gå i.

Vanliga frågor

​​Barn som bor varannan vecka hos sina vårdnadshavare har placering endast på en skola. 

​De flesta barn börjar i förskoleklass vid sex års ålder och i årskurs 1 på höstterminen det år de fyller 7 år. Det är ibland möjligt att låta barnet börja ett år tidigare och vid särskilda skäl ett år senare.

​För att få ledigt från skolan utanför lov måste du ansöka om ledighet. Vår ansökningsblankett hittar du under E-tjänster och blanketter. Lämna din ansökan till din lärare senaste tre veckor innan önskad ledighet. Läraren kan bevilja eleven en kortare ledighet utanför lov. Vid speciella skäl kan längre ledighet medges. Gäller ledigheten mer än tio dagar kan endast rektor fatta beslut.

E-tjänster och blanketter gällande grundskola

Nej, grundskoleutbildningen är fri från avgift.

När du vill byta skola ansöker du om byte av skola i vår e-tjänst. Skulle en ledig plats uppstå på en skola, kontrollerar handläggare om det finns flera elever som önskar plats i den aktuella årskursen. Om så är fallet görs urvalet genom kommunens skolvalskriterier.PDF (pdf, 768 kB) Därefter lämnas erbjudande om byte av skola till vårdnadshavare. I vår e-tjänst kan du bara ansöka om byte till en annan kommunal skola.

Byte av skola inom kommunen

Om du vill säga upp en plats för att du flyttar till en annan kommun, eller för att du ska börja i en fristående skola, ska du använda nedanstående blankett:

Uppsägning av plats i skola vid utflyttning

Du skriver ut en blankett för egenvård och lämnar den till barnets läkare för ifyllnad. Lämna sedan blanketten till personalen i förskolan eller skolan.

Blankett för egenvård vid diabetes

Blankett för egenvård läkemedel

Blankett för egenvård övrigt

I Enköpings kommun finns flera studie- och yrkesvägledare. De ger dig professionell rådgivning i vilket yrke som kan passa dig och vilka studier som krävs, vilka utbildningar som finns samt hjälpa dig hitta motivation eller att förstå vad som är viktigt för dig. Du kan få hjälp med att vidga perspektiv, göra en handlingsplan eller få svar på frågor om behörighet och betyg. Studievägledning är viktigt för att minska studieavbrott och ge dig som elev rätt information inför valsituationer som du står inför under din utbildning.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?