Moders­måls­under­visning

Grundskolan erbjuder modersmålsundervisning till elever med annat modersmål än svenska.

Modersmålet har stor betydelse för elevens identitet och självkänsla. Det är grunden för elevens förmåga till inlärning. 

För att eleven ska få undervisning i sitt modersmål måste språket vara elevens dagliga språk. Vi som kommun är skyldiga att ordna undervisning i modersmål om det finns minst fem elever som vill läsa ett språk och om det finns en lärare. 

Vanliga frågor

I vilka språk kan jag få undervisning?

​Vi erbjuder undervisning i arabiska, armeniska, bosniska, dari, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, kinesiska, kirundi, kroatiska, kurdiska (sydkurdiska), nederländska, persiska, polska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, syrianska, thailändska, tigrinja, turkiska, turkmeniska och tyska.

Kan jag få undervisning i ett nationellt minoritetsspråk även om det inte är mitt dagliga språk?

​Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga språk. Då gäller inte kravet att minst fem elever vill läsa språket. Till minoritetsspråken räknas finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch. 

Kan jag få studiehandledning på mitt modersmål?

​Om eleven har rätt till modersmålsundervisning har eleven också rätt till studiehandledning på sitt modersmål, om skolan bedömer att eleven behöver det. Syftet med studiehandledningen är att ge undervisning i olika ämnen på modersmålet och hjälpa eleven att förstå de svenska läromedlen och sina arbetsuppgifter. I studiehandledningen utvecklar och tränar eleven det egna modersmålet.

Fördjupning

Relaterat