Tidtabeller och kartor

Bergkvarabuss tidtabeller för höstterminen kommer att skickas hem till berörda elever cirka tre veckor före terminsstart. Du kan även se tidtabellerna på den här sidan.

Här ser du tidtabeller för alla elever som åker med Bergkvarabuss.

Tidtabeller och kartor för UL:s bussar finns på ul.se.

I tidtabellerna ser du när bussen startar och vid vilka håll­platser den stannar. Kartorna visar vilken sträcka bussarna kör.

Gymnasieelever som inte har tillgång till skolskjuts med Bergkvarabuss kan ansöka om UL-kort om avståndet till skolan är sex kilometer eller mer. Läs mer här om UL-kort för gymnasieelever.

Tidtabeller för grundskolorna och gymnasiet 2019/2020

FjärdhundraskolanPDF (pdf, 75 kB)

GrillbyskolanPDF (pdf, 590 kB)

HummelstaskolanPDF (pdf, 78 kB)

LillkyrkaskolanPDF (pdf, 592 kB)

RombergaskolanPDF (pdf, 589 kB)

SkolstaskolanPDF (pdf, 593 kB)

S:t IlianskolanPDF (pdf, 123 kB)

ÖrsundsbroskolanPDF (pdf, 77 kB)

Kartor

Buss 10PDF (pdf, 544 kB)
Buss 12PDF (pdf, 1 MB)
Buss 14PDF (pdf, 892 kB)
Buss 15PDF (pdf, 322 kB)
Buss 31PDF (pdf, 151 kB)
Buss 32PDF (pdf, 718 kB)
Buss 34PDF (pdf, 710 kB)
Buss 35PDF (pdf, 632 kB)
Buss 36PDF (pdf, 153 kB)
Buss 37PDF (pdf, 592 kB)

Buss 38PDF (pdf, 494 kB)
Buss 39PDF (pdf, 447 kB)
Buss 42PDF (pdf, 784 kB)
Buss 51PDF (pdf, 335 kB)
Buss 52PDF (pdf, 245 kB)
Buss 53PDF (pdf, 595 kB)
Buss 55PDF (pdf, 698 kB)
Buss 56PDF (pdf, 659 kB)
Buss 59PDF (pdf, 611 kB)
Buss 61PDF (pdf, 677 kB)
Buss 62PDF (pdf, 874 kB)
Buss 63PDF (pdf, 731 kB)
Buss 64PDF (pdf, 740 kB)
Buss 65PDF (pdf, 816 kB)
Buss 70PDF (pdf, 688 kB)
Buss 71PDF (pdf, 978 kB)