Förskola

Förskolan är den första skolformen. Den vänder sig till barn från ett års ålder och fram till att barnet börjar förskoleklass vid sex års ålder.

Barnen i förskolan ska få en god pedagogisk verksamhet som är både rolig, trygg och lärorik.

Förskolan är inte obligatorisk. Du väljer om ditt barn ska gå i förskola. Barn kan börja i förskolan vid olika åldrar och delta under olika lång tid. 

I Enköpings kommun finns både kommunala och fristående förskolor. Du kan önska vilken förskola ditt barn ska gå i.

Vanliga frågor

Är jag garanterad en plats på någon av förskolorna som jag har ansökt till?

​Vi strävar efter att du ska få någon av de förskolor som du önskar, men det finns ingen garanti för det. Ibland är det väldigt fullt på vissa av våra förskolor. Om det inte finns plats på din önskade förskola inom garantitiden, kommer vi att erbjuda plats på en annan förskola. Tackar du nej till den platsen förlorar du din köplats och måste göra en ny ansökan.

Barn erbjuds plats på förskola enligt turordningsreglerna i kön. Sannolikheten att få en plats beror på hur många barn som står i den aktuella kön, din egen plats i kön samt antal lediga platser som kommer att uppstå på förskolan det datum du önskar plats där.

TurordningsreglernaPDF

Vilka köregler/turordningsregler gäller i Enköpings kommun?

Om det inte finns plats för alla sökande till en viss förskola, och flera barn önskar plats samma datum, ska det barn som bor närmast förskolan få platsen. Om flera barn söker till samma datum och bor lika långt från förskolan får det äldsta av barnen plats först.

Vi tillämpar inte syskonförtur. Men vi försöker att placera syskon på samma förskola i den mån det går, så länge det inte påverkar andra barns rätt till plats enligt våra regler.

En del barn kan ha förtur till förskoleplacering. Då ska en utredning göras av barnets behov innan plats erbjuds.

Våra riktlinjer för barnomsorgPDF

Ska jag även betala avgift under semestern?

Ja, avgiften betalas under årets alla 12 månader. Det innebär att frånvaro på grund av semester, annan ledighet och sjukdom inte berättigar till avgiftsbefrielse. Du kan inte heller säga upp platsen under sommarsemestern för att slippa betala.

Vad händer när man är arbetslös eller föräldraledig med syskon?

Barn till föräldraledig eller arbetssökande har rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg max 20 timmar per vecka. Rektorn avgör, utifrån de förutsättningar som finns på förskolan och i samråd med vårdnadshavare, hur närvarotiden ska förläggas.

När ett småsyskon föds har ditt stora barn rätt att vara kvar på sitt gamla schema i 30 dagar från småsyskonets födelse.

Vad händer med mitt barns förskoleplats om jag blir sjukskriven?

Vid sjukskrivning, förutsatt att det finns arbete i grunden, behåller barnet sin plats på förskolan. Vistelsetiden förändras inte men kan, i samråd med rektorn, ändras till färre timmar per vecka.

Finns det mer information om förskola?

​Ja, det finns det. Under vår fördjupningssida "mer om förskola" kan du hitta frågor och svar om ansökan, kösystem, avgifter och uppsägning bland mycket annat.

Mer om förskola

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?