Antag­nings­regler

Innan du ansöker till Komvux i Enköping behöver du ta del av skolans antagnings­regler. Här kan du läsa om behörighet och urval.

Vem kan söka till Komvux?

1. Du som är folkbokförd i Enköpings kommun. Om du är folkbokförd i en annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Enköping genom den kommunens vuxenutbildning.

2. Du kan söka från och med hösten det år du fyller 20 år. Om du slutfört en 3-årig gymnasieutbildning med slutbetyg, har en gymnasieexamen eller ett studiebevis kan du söka tidigare än det år du fyller 20 år. 

Urval

Antagningen grundas på den information och de handlingar du lämnar in i samband med ansökan. Handlingar som lämnas in efter sista ansökningsdatum tar vi inte med i antagningsbeslutet.

Den sökande ansvarar för att uppgifter i ansökan och inlämnade handlingar är korrekta.

Om samtliga behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning inte kan tas emot till en utbildning måste ett urval ske. Vid detta urval ges platsen/platserna i första hand till den som har kortast tidigare utbildningsbakgrund och som: 

1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering,
3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller för planerat yrkesval.

(Förordning (SFS 2011:1108) om kommunal vuxenutbildning)

Om det är alltför få sökande till en kurs/utbildning så kan det beslutas att den inte startar.

Bifoga tidigare betyg och intyg

För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga eller skicka in dina tidigare betyg och intyg. Du kan antingen bifoga dem digitalt vid ansökan eller skicka in papperskopior till:
Enköpings kommun
UF Komvux
745 80 Enköping.

Läs mer om betygsdokument på vuxenutbildningens webbplats

Antagnings­besked och kallelse

Antagningsbesked och kallelse skickas ut senast en vecka innan kursstart. Kallelsen skickas till den e-postadress som du skrev i din ansökan. Ibland hamnar e-post i mappen Skräppost, så kolla i den också.