Gymnasie­särskola

Gymnasiesärskola är till för dig som har en utvecklingsstörning. När du har gått ut grundsärskolan kan du läsa vidare på gymnasienivå.

I Enköpings kommun finns en gymnasiesärskola. Det är en kommunal skola på Westerlundska gymnasiet på Sandbrogatan 2. Skolan har både individuella och nationella program.

Vanliga frågor

Vem får läsa på gymnasiesärskolan?

Du som har gått ut grundsärskolans årskurs 9 eller har fått motsvarande utbildning på ett annat sätt har rätt att börja på en gymnasieutbildning. Det gäller till det år som du fyller 20 år. Gymnasiesärskolan är till för dig som har en utvecklingsstörning.

Vad kostar en gymnasieutbildning?

En gymnasieutbildning kostar ingenting.

Hur arbetar gymnasiesärskolan i Enköping?

Gymnasiesärskolan strävar efter att skapa en trygg och utvecklande skolmiljö för våra elever. Ledorden är struktur, lösningsinriktat förhållningssätt, individualisering, goda relationer, flexibilitet och kompetensutveckling.

Fördjupning