Avhopp från gymnasiet

Enligt skollagen har kommunen aktivitetsansvar för dig som inte har genomfört eller fullföljt utbildning i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

I Enköpings kommun pågår många insatser för dig som är ungdom och varken arbetar eller studerar. Du kan på olika sätt få hjälp med att fullfölja dina studier, göra praktik eller nå egen försörjning.

Vanliga frågor

Vad kan jag få hjälp med hos en studie- och yrkesvägledare?

Du kan bland annat få hjälp med att utreda och klargöra din situation, vidga perspektiv, göra en handlingsplan, få information om utbildningar, yrken och studieekonomi samt få svar på frågor om behörighet och betyg.

Vad kan arbets­förmedlingen hjälpa till med?

Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med olika aktiviteter, information, förberedelser inför anställningsintervjuer, arbetsmarknadsutbildning och att utvärdera tidigare kunskaper.

Vilka arbetar med kommunens aktivitetsansvar?

Det är arbetsmarknadsenheten (AME) som arbetar med kommunens aktivitetsansvar (KAA). AME har sin verksamhet på Ekebygatan 2 i Enköping.

För vem gäller KAA?

KAA gäller för dig som är under 20 år, folkbokförd i kommunen och har fullgjort din skolplikt.