Museum

På Enköpings museum kan du titta på både permanenta och tillfälliga utställningar. Du kan också lära dig mer om Enköpings historia.

Hitta på sidan

Nu visas utställningen: Klenoder - dopkläder under 200 år

Dopkläder och dopgåvor har en lång kulturell historia. Men hur har dopklänningen och den religiösa seden sett ut och förändrats över tid?

“Klenoder - dopkläder under 200 år” är en tillfällig utställning som varar fram till 1 oktober 2022. Bland dopkläderna finns en klänning från det berömda franska modehuset Worth, sydd på 1850-talet, samt en klänning från år 1878 som har burits av Doktor Westerlunds dotter Dora. Även dopgåvor som silverskedar, kristallskålar och ljusstakar har ställts ut varav många föremål och klänningar har lånats ut av privatpersoner. Det äldsta föremålet är en dopmössa som skänktes till Långtora Kyrka år 1760, nu i deponi hos Enköpings Museum.

Boplatser från den gropkeramiska kulturen har grävts fram i kommunens norra delar.

Kända hällristningar

Bronsålderns människor (1800-500 f Kr) har lämnat tydliga spår efter sig. I Boglösas, sydost om Enköping breder ett av Sveriges största och rikaste hällristningsområden ut sig.

Vapen och vikingatid

Spår från vikingarna finns i dräktdetaljer och vapen. Den stora utställningen Gryningsland handlar om vikingarna och Enköpingstraktens förhistoria. Utställningen finns i tre vackra rum i husets källare.

Medeltidens kyrkor

Inom Enköpings kommuns område uppfördes 36 sockenkyrkor under medeltiden. Kyrkorna i Härkeberga och Härnevi stoltserar med sina praktfulla målningar av Albertus Pictor.

Staden Enköping utvecklades under medeltid till en viktig köpstad där Mälarens vatten mötte Enköpingsåsens forvägar. Ett Franciskanerkloster anlades år 1275.

Den stora stadsbranden

1799 brann stora delar av den gamla regelbundna trästaden. Efter branden byggdes staden efter en rutnätsplan.

Pepparrot och industrihistoria

Hantverk, handel och rotfruktsodling dominerade näringarna fram till 1900-talets början. Pepparroten var stadens karaktärsväxt. I början av 1900-talet omvandlades borgarnas gamla Enköping till en expansiv industristad med en rik mekanisk verkstadsindustri. med Bahco som det största och tydligaste exemplet. Hamnen och järnvägen erbjöd viktiga kommunikationer.

Militärstaden

Enköping är en profilerad militärstad. Pansarregementet P1 kom till Enköping i slutet av andra världskriget. På 1980-talet ersattes det av signalregementet S1 som har övergått i nuvarande Ledningsregementet.

Landsbygdskommunen

En majoritet av befolkningen levde på landsbygden fram till 1900-talets mitt. På de stora gårdarna arbetade stora skaror av statare. På museets översta våning berättar vi om sekelskiftet 1800/1900 i utställningen Industrialism. Än i dag bor cirka hälften av kommunens invånare på landsbygden.

Bild som visar en modell på gamla Enköping

Foto: Thomas Henrikson

Enköpings museum har över 3 000 objekt på webbplatsen "Digitalt museum". Där kan du se föremål och foton ur museets samlingar.

Enköpings museum har ett föremålsarkiv med närmare 20 000 kulturhistoriska föremål. Det finns också cirka 17 000 glasnegativ, filmnegativ och papperskopior. Föremålen förvaras i utrymmen anpassade efter speciella krav på bland annat luftfuktighet och temperatur. Till exempel behöver metallföremål förvaras i ett slags klimat och träföremål i ett annat.

Allmänheten kan lämna föremål

Enköpings museum tar ibland emot föremål från allmänheten. Kontakta alltid museet för diskussion om eventuell överlämning av föremål. De föremål som Enköpings museum tar emot ska ha tydlig koppling till Enköpingstrakten och att föremålen inte redan finns i samlingarna.

Föremålslån

Ibland får museet förfrågningar från andra museer eller institutioner om att låna föremål ur samlingarna. Det kan ske om vissa kriterier är fyllda. Museet undersöker då om inlånande institution kan garantera föremålens säkerhet med avseende på exempelvis klimat, brandskydd och stöldskydd. Kontakta museet för detaljer kring föremålslån.

Forskare kan beredas tillgång till sådana föremål som inte är utställda. Kontakta museet för att få veta mer om hur det går till.

Museet erbjuder kostnadsfri skolundervisning för alla skolor i kommunen.

En viktig del av museets arbete sker i samarbete med kommunens skolor, från förskola till grundskola. Med åren har det kommit att bli en naturlig del av skolornas terminsarbete.

Skolorna samarbetar nära med museets personal och genom teman för undervisningen. Lektionerna hålls inne på museet, på skolorna eller i uteklassrum. Exempel på undervisning utomhus är Enköpings stadskärna, Boglösa hällristningsområde, Kälsta gravfält vid Skolsta och hällristningen vid Grillbyskolan.

Museet och skolorna samverkar också kring olika utställningar.

Museets vision är att locka till ungt entreprenörskap och att barn och unga erbjuds delaktighet i museets utställningar och verksamhet.

Kontakta gärna museet för att diskutera upplägg och bokning av museet för undervisning.

Bild på lada och gård

Foto: Thomas Henrikson

Museet berättar om kommunens kulturhistoria från stenålder till nästan nutid. Vid sidan av permanenta utställningar visas tillfälliga utställningar på olika teman.

Museet arbetar också med kulturhistorisk rådgivning åt kommunen och allmänheten och har täta kontakter med förskola, skola och föreningar.

Museet tar ibland emot föremål från allmänheten. Kontakta alltid museet för diskussion om eventuell överlämning av föremål. De föremål som Enköpings museum tar emot ska ha tydlig koppling till Enköpingstrakten och att föremålen inte redan finns i samlingarna.

Husets historia

Huset har varit köpmangård, bostad och polisstation.

Museet är inrymt i en byggnad från 1783 som byggdes som köpmangård och bostad av handlanden Nils Svensson Stahre. Efter stadsbranden 1799 blev huset rådhus. Senare har det även varit polisstation.

Sedan 1908 har Sydvästra Upplands kulturhistoriska förening arbetat för att lyfta fram Enköpingstraktens historia. Föreningen samlade föremål och visade upp dem i lokaler på Tullgatan 16, i det som brukar kallas gamla sparbankshuset. Under 1980-talet beslutades det att kommunen skulle öppna ett kommunalt museum och överta samlingarna från föreningen. 1985 påbörjades arbetet att bygga om det gamla rådhuset och bygga upp utställningar. I december 1987 öppnade Enköpings museum med utställningar i tre våningar.

Bild på Enköpings museum

Foto: Thomas Henrikson

Museet ligger på Rådhusgatan 3, mellan Stora torget och Vårfrukyrkan.

Det finns en busshållplats i närheten. Enköpings resecentrum ligger inom gångavstånd.

Öppettider

Tisdag–fredag: klockan 10–16

Lördag: klockan 11–15

Avvikande öppettider

Torsdag 1 september: klockan 10.00-13.30

Lördag 3 september: klockan 10–16

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-62 54 00

E-post: museum@enkoping.se

Adress: Rådhusgatan 3, 745 31 Enköping

Tillgänglighet

Alla våningar nås med hiss. En mindre del av översta våningens utställningar nås via tre trappsteg.

Det finns en handikapptoalett med skötbord i entréplan.