Läget vid bad­platserna

Här kan du läsa mer om hur läget ser ut vid samtliga bad gällande vattenkvalitet, badtemperatur och algblomning.

Aktuell vattenkvalitet

Kommunala badplatser

Alstabadet

Tjänligt utan anmärkning, provtaget 4 augusti 2020

Bredsand

Tjänligt utan anmärkning, provtaget 7 augusti 2020

Koffsanbadet

Tjänligt utan anmärkning, provtaget 4 augusti 2020

Nylada

Algblomning förekommer vid Nylada, vi avråder dig därför från att bada (Gäller från och med 6/8)

Privata badplatser

Fånö

Tjänligt utan anmärkning, provtaget 31 juli 2020

Härjarö Blåhäll

Tjänligt utan anmärkning, provtaget 4 augusti 2020

Härjarö Äppelnäsgrund

Tjänligt utan anmärkning, provtaget 4 augusti 2020

Kullabadet

Tjänligt utan anmärkning, provtaget 13 juli 2020

Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Se provsvar om vattenkvalitet, badtemperatur och algblomning för samtliga badplatser i Enköping på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Provtagningar

Varje badsäsong gör vi tre stycken planerade provtagningar av vattnet på kommunens allmänna badplatser. Proverna tar fem arbetsdagar att analysera, därför kan vattenstatusen hinna förändras under den tiden.

Utöver planerade provtagningar tas omprov vid förhöjda bakteriehalter eller om det finns misstanke om dålig vattenkvalitet. Får kommunen indikationer från till exempel privatpersoner om algblomning så undersöks detta. Stämmer indikationerna sätter vi upp information om algblomningen och avråder från bad. Kommunens miljöavdelning har även regelbunden tillsyn över de allmänna badplatserna, då ser vi bland annat över renhållning och städning.

Tänk på det här när du badar:

 • inte svälja vatten när du badar
 • hålla uppsyn över yngre barn
 • tvätta händerna direkt efter bad
 • duscha när du kommer hem
 • hålla avstånd från fåglar och andra djur i vattnet
 • bada endast din hund på badplatser avsedda för hund

Tecken på algblomning

Vid kraftig algblomning syns och finns algerna framförallt i ytlagret. Det kan se ut som en blågrön trådig massa men det förekommer också röda, rödbruna, gulaktiga prick- eller trådformade alger. Algmassorna kan vara begränsade till några kvadratmeter stora fläckar, men de kan också täcka hela sjöar, fjärdar eller stora ytor på öppna hav. Vissa algblomningar luktar illa. 

Algblomning är ofta giftigt

Därför bör du undvika att bada under tiden som algblomningen pågår. Småbarn och djur får lätt i sig vatten och bör hållas borta från vattnet och strandkanten under algblomningen. Tänk på att giftet kan vara kvar i vattnet en period efter det att algerna inte längre syns.

Råd

 • Undvik att bada i vatten med algblomning.
 • Drick inte ”blommande” vatten, att koka vattnet förstör inte alggifterna.
 • Låt inte barn bada eller leka vid stranden.
 • Husdjur och boskap bör hållas borta från stränder och vatten.

Symptom vid algförgiftning

Symptom hos människor

 • Kliande utslag eller hudirritation
 • Magbesvär, illamående, kräkningar, diarré
 • Ögonbesvär
 • Huvudvärk
 • Feber 

Symptom hos djur

 • Kräkningar
 • Diarré
 • Kramper vid intag av stora mängder vatten 

Visar ditt husdjur symptom på algförgiftning - kontakta veterinär omgående.

Rapportera gärna iakttagelser av algblomningar till miljö- och byggnadsförvaltningen.