Läget vid badplatserna

Här kan du läsa mer om hur läget ser ut vid samtliga bad.

Provtagningar

Varje badsäsong gör vi tre stycken planerade provtagningar av vattnet på kommunens allmänna badplatser. Proverna tar fem arbetsdagar att analysera, därför kan vattenstatusen hinna förändras under den tiden.

Utöver planerade provtagningar tas omprov vid förhöjda bakteriehalter eller om det finns misstanke om dålig vattenkvalitet. Får kommunen indikationer från till exempel privatpersoner om algblomning så undersöks detta. Stämmer indikationerna sätter vi upp information om algblomningen och avråder från bad. Kommunens miljöavdelning har även regelbunden tillsyn över de allmänna badplatserna, då ser vi bland annat över renhållning och städning.

Var försiktig när du badar

Provtagningarna i slutet av juli och början av augusti visade inte på algblomning på någon av badplatserna. Men bakteriehalter och algblomning kan förändras från dag till dag. På många av baden kan cirkulationen vara låg i vattnet och därför kan bakterier överleva en tid, även när det regnat eller blivit kallare utomhus.

Tänk på att:

  • inte svälja vatten när du badar
  • hålla uppsyn över yngre barn
  • tvätta händerna direkt efter bad
  • duscha när du kommer hem
  • hålla avstånd från fåglar och andra djur i vattnet
  • bada endast din hund på badplatser avsedda för hund

Kommunala badplatser

Alstabadet
Tjänligt vid provtagning den 6 augusti.

Bredsand
Tjänligt vid provtagning den 6 augusti.

Koffsanbadet
Tjänligt vid provtagning den 6 augusti.

Sommaren 2018 avråddes från bad på grund av misstanke om ehec-bakterier men då ehec-bakterier i genomförda studier (under optimala levnadsmiljöer) inte överlevt mer än fyra månader ser miljöavdelningen ingen anledning att avråda från bad under årets säsong.

Nylada
Tjänligt den 6 augusti.

Privata badplatser

Fånö
Tjänligt vid provtagning den 5 augusti.

Härjarö Blåhäll
Tjänligt vid provtagning den 30 juli.

Härjarö Äppelnäsgrund
Tjänligt vid provtagning den 30 juli.

Kullabadet
Tjänligt vid provtagning den 5 augusti.

Se mer

Du kan se vattenkvaliteten för samtliga badplatser på Hav och vattens webbplats.

Hav och vatten