Allmänna val

Vart fjärde år är det val till kommunfullmäktige. Då har du som bor i kommunen chans att välja företrädare till kommunens högst beslutande organ. Vart femte år är det val till Europaparlamentet.

Hitta på sidan

Det är valnämnden som har hand om valen i Enköpings kommun. Nästa kommunval är år 2022. Då kan du även rösta till riksdag och landsting/region.

Senaste valet till kommun, landsting/region och riksdag var i september 2018. Senaste valet till Europaparlamentet var i maj 2019.

Rösträkning

 • Direkt efter att vallokalerna har stängt startar den preliminära rösträkningen på plats. Då räknas alla röster som lämnats i vallokalen och alla förtidsröster.
 • Onsdagen efter valdagen genomförs preliminär rösträkning hos valnämnden. Då räknas de förtidsröster som kommit in så sent att de inte hunnit levereras till valdistrikten under valdagen. Då räknas också brevröster från utlandet och så genomförs granskning av de förtidsröster som underkänts i valdistrikten. Valresultatet publiceras av Länsstyrelsen två veckor efter valdagen.
 • Slutgiltig rösträkning sker hos Länsstyrelsen.
 • Rösträkningen är offentlig och du som vill kan närvara och följa räkningen.

Förhandling

Efter valdagen börjar politikerna att förhandla med varandra om hur makten ska fördelas och vilka som ska styra kommunen de kommande fyra åren. Det som ska bestämmas är bland annat:

 • vilka som ska bli ordförande i nämnderna
 • vilka som ska ingå i kommunstyrelsen
 • vilka som ska vara kommunalråd.

Sedan väljer formellt kommunfullmäktige dessa funktioner.

I Enköping arbetar tre personer som heltidspolitiker, kommunalråd. Två sitter i majoritet och en i opposition.

Nya kommunfullmäktige i oktober

Länsstyrelsen meddelar valresultatet cirka två veckor efter valdagen. Då får du veta vilka partier och politiker som blivit invalda i kommunfullmäktige.

 • I oktober sammanträder det nyvalda kommunfullmäktige för första gången.
 • Första fullmäktigemötet ska en ordförande och två vice ordförande väljas till kommunfullmäktiges presidium.
 • Nämnder och styrelser väljs i december.
 • I november röstar fullmäktige om ny budget som ska gälla för nästa år.
 • I december väljer kommunfullmäktige ledamöter och ersättare till nämnderna.
 • Nämnderna mandatperiod startar 1 januari 2023.

Politikerna får utbildning

I början av den nya mandatperioden får alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige utbildning. Utbildningen handlar om vad kommunens ansvarar för, hur kommunen fungerar, hur organisationen ser ut och vad uppdraget som politiker innebär.

Det har uppmärksammats att det står fel namn på vallokalen i röstkorten för valdistrikt Enögla, Västerleden Norra och Västerleden Södra. Vallokalen för dessa valdistrikt heter Enöglaskolan, inte Västerledsskolan.

 • Du som bor i valdistrikt Enögla ska rösta i ett av Enöglaskolans klassrum.
 • Du som bor i valdistrikt Västerleden Norra ska rösta i Enöglaskolans matsal.
 • Du som bor i valdistrikt Västerleden Södra ska rösta i Enöglaskolans matsal.

Adress: Västerleden 155, 745 62 Enköping

Du kan rösta på flera olika sätt i det allmänna valet 2022. Du kan förtidsrösta, genom ambulerande röstmottagare, genom bud, från utlandet eller på valdagen. Som röstmottagare arbetar du på valdagen den 11 september och/eller med förtidsröstningen den 24 augusti–11 september.

Förtidsrösta

Från 24 augusti kan du förtidsrösta på följande platser (med reservation för ändringar).

 • Enköping: Biblioteket, Ågatan 29. Måndag–fredag klockan 10–20, lördag-söndag fram till och med 10 september klockan 10-17, samt söndag 11 september klockan 8-20.
 • FUB-lokalen, Drottninggatan 1. Måndag-fredag, klockan 10-20, lördag-söndag , klockan 10-17.
 • Fjärdhundra: Biblioteket. Måndag, klockan 13-15.30, torsdag, klockan 16-19, fredag, klockan 9.30-13.
 • Örsundsbro: Liljegården. Måndag klockan 13-16, tisdag klockan 16-19, torsdag klockan 13-15.30 och klockan 16-19, lördag klockan 11-14.
 • Grillby: Tallgårdens omvårdnadsboende. Tisdagar klockan 15-19, fredagar klockan 09.30-13.00, lördagar klockan 10-13.

Förtidsröstningslokaler med begränsade öppettider

Röstmottagningen i dessa lokaler är främst avsedd för de som vistas här, samt för anhöriga och personal.

 • Lasarettet: torsdag 1 september klockan 8-10, torsdag 8 september, klockan 13-15.
 • Enköping: Regementet, Soldathemmet vid Enköpings garnison. Onsdag 24 augusti klockan 8–12. Torsdag 25 augusti klockan 8–12.

Ambulerande röstmottagare

Du som inte har möjlighet att själv ta dig till en vallokal på grund av sjukdom, funktionsvariation eller ålder kan rösta genom att ambulerande röstmottagare kommer hem till dig.

Har du frågor?

Valnämnden
E-post: valnamnden@enkoping.se

Kommunens valsamordnare.
E-post: pernilla.madesater@enkoping.se
Telefon: 0171-62 54 89

På ditt röstkort står det vilken vallokal du har. Alla vallokaler har öppet klockan 8–20 på valdagen. Nedan listas valdistrikt: vallokal

 • Bergvreten: Bergvretenskolans matsal
 • Bredsand: Främjarstugan
 • Enögla: Enöglaskolan
 • Fanna: Bergvretenskolan matsal 2
 • Fjärdhundra: Fjärdhundraskolans matsal
 • Grillby: Grillbyskolans matsal
 • Gånsta: Westerlundska gymnasiet klassrum
 • Hummelsta: Hummelsta idrottshall
 • Korsängen: Westerlundska gymnasiet matsal
 • Kryddgården: Westerlundska gymnasiet matsal
 • Lillkyrka: Lillkyrkaskolans matsal
 • Munksundet: Munksundsskolans matsal
 • Romberga: Rombergaskolans gymnastiksal
 • Skolsta: Skolstaskolans matsal
 • Sparrsätra: Säfsta bygdegård
 • S:t Ilian Norra: S:t Ilianskolans matsal
 • S:t Ilian Södra: S:t Ilianskolan uppehållsrum
 • Svinnegarn: Enköpings-Näs bygdegård
 • Torstuna: Österundagården
 • Västerleden Norra: Enöglaskolans matsal
 • Västerleden Södra: Enöglaskolans matsal
 • Åkersberg: Åkersbergs förskola, matsal
 • Örsundsbro Västra: Örsundsbroskolan matsal
 • Örsundsbro Östra: Örsundsbroskolan matsal

Har du frågor?

Valnämnden.
E-post: valnamnden@enkoping.se
Kommunens valsamordnare.

E-post: pernilla.madesater@enkoping.se
Telefon: 0171-62 54 89

Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller rösta på många ambassader eller konsulat.

Har du frågor?

Valnämnden.
E-post: valnamnden@enkoping.se

Kommunens valsamordnare.
E-post: pernilla.madesater@enkoping.se
Telefon: 0171-62 54 89

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det. Du kan också utse ett bud som lämnar in din röst, om du inte kan ta dig till vallokalen.

Har du frågor?

Valnämnden.
E-post: valnamnden@enkoping.se

Kommunens valsamordnare.
E-post: pernilla.madesater@enkoping.se
Telefon: 0171-62 54 89

Alla röstmottagare går en obligatorisk utbildning, det gäller även du som tidigare varit röstmottagare.

Anmäl ditt intresse

Den senaste dagen att anmäla sitt intresse för att arbeta med valet 2022 var den 2 juni.

Nu när vi fått in alla anmälningar gör vi en fördelning på valdistrikt för förtidsröstningen och valdagen och försöker möta dina önskemål. Du får besked senast den 23 juni om vi behöver din hjälp och var du blir placerad. Notera att vi inte kan garantera placeringen. Det slutgiltiga beslutet om vilka som får arbeta som röstmottagare fattas av valnämnden.

Personuppgifter (GDPR)

Vad gör du gör som röstmottagare

 • du tar emot väljare vid entrén till röstlokalen
 • du ordnar kösystem för att förhindra trängsel i lokalen
 • du delar ut valkuvert och förklarar hur valsedlarna ska läggas i kuverten
 • du ser till att de röstande kan rösta i lugn och ro
 • du tar emot röster
 • du prickar av i röstlängden
 • du granskar och räknar röster
 • du svarar på frågor.

Vem som kan vara röstmottagare

 • du ska ha fyllt 18 år
 • du får inte stå som kandidat på en valsedel eller vara förtroendevald
 • du ska kunna arbeta hela dagen på valdagen och/eller flera dagar under förtidsröstningen
 • du ska gå valnämndens utbildning inför valet. Utbildningen är i augusti/september. Utbildningen sker fysiskt
 • du ska vara noggrann, serviceinriktad och kunna arbeta i grupp
 • du behöver ha e-legitimation.

Röstmottagare vid förtidsröstningen den 24 augusti–11 september

 • du arbetar enligt ett schema, som kan vara både vardagar och/eller helger samt dag- eller kvällstid
 • du arbetar alltid tillsammans med någon, ni är alltid minst två röstmottagare i röstningslokalen
 • du får timersättning för uppdraget.

Röstmottagare på valdagen den 11 september

 • du arbetar från cirka klockan 7.30 och fram tills rösterna är räknade. Räkningen börjar efter att vallokalen stänger klockan 20 och tar några timmar, så du är färdig sent på kvällen eller på natten
 • du får som regel minst sammantaget två timmars rast
 • du får ett skattepliktigt arvode som ersättning. Ersättningen varierar beroende på om du är röstmottagare, vice ordförande eller ordförande för röstmottagningen.

Ordförande, vice ordförande och röstmottagare

Valnämnden behöver röstmottagare i roller som ordförande, vice ordförande och röstmottagare under hela valperioden. Du får gärna ange önskemål om valdistrikt för valdagen, men vi kan inte garantera placering.

Under valdagen är vallokalerna öppna klockan 8–20. Som röstmottagare börjar du tidigare på morgonen och slutar senare på kvällen.

Ordförande eller vice ordförande för röstmottagningen

Som ordförande och vice ordförande har du en del förberedande och avslutande uppgifter.

 • du som tidigare arbetat vid val kan vara ordförande eller vice ordförande
 • du lägger schemat för arbetsdagen, leder arbetet och ser till att alla får sina raster. När ordföranden tar rast tar vice ordföranden över ansvaret
 • du som är ordförande tar kontakt med de övriga röstmottagarna i distriktet, det gör du 1–2 veckor före valdagen
 • du besöker vallokalen före valdagen
 • du hämtar röstlängden
 • du lämnar in rösterna på kvällen eller natten tillsammans med vice ordförande eller en annan röstmottagare.

I kommunvalet 2018 var valdeltagandet 85,23 procent, en ökning med 1,18 procentenheter jämfört med valet 2014. 

Valresultat i Enköping 2018

 • Moderaterna - 11 mandat, 20,63 procent
 • Centerpartiet - 6 mandat, 11,71 procent
 • Liberalerna - 2 mandat, 4,12 procent
 • Kristdemokraterna - 2 mandat, 4,22 procent
 • Socialdemokraterna - 13 mandat, 25,31 procent
 • Vänsterpartiet - 2 mandat, 4,12 procent
 • Sverigedemokraterna - 8 mandat, 14,64 procent
 • Nystart Enköping - 5 mandat, 9,25 procent
 • Miljöpartiet - 2 mandat, 3,54 procent

Mandat: ​Det betyder att få en ordinarie plats i kommunfullmäktige. Varje parti får mandat utifrån hur invånarna har röstat. Flest röster ger flest mandat.

Har du frågor?