Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel:

  • kommunfullmäktiges möten
  • justering av protokoll
  • tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Du har rätt att överklaga beslut.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2022-09-19

Paragrafer: §§ 110-136

Anslaget: 2022-09-26

Tas ner: 2022-10-18

Sista dag att överklaga: 2022-10-18

Protokoll KF 2022-09-19.pdf

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2022-09-14

Paragrafer: 74-91

Anslaget: 2022-09-22

Tas ner: 2022-10-14

Sista dag att överklaga: 2022-10-13

von-protokoll-2022-09-14.pdf

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2022-09-14

Paragrafer: 76-88

Anslaget: 2022-09-21

Tas ner: 2022-10-13

Sista dag att överklaga: 2022-10-12

protokoll-tn-2022-09-14.pdf

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2022-09-14

Paragrafer: § 154-179

Anslaget: 2022-09-21

Tas ner: 2022-10-14

Sista dag att överklaga: 2022-10-13

Protokoll MBN 2022-09-14 sid 1.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2022-09-15

Paragrafer: § 72-87

Anslaget: 2022-09-21

Tas ner: 2022-10-13

Sista dag att överklaga: 2022-10-12

Protokoll_Plex_2022-09-15.pdf

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträde: 2022-09-14

Paragrafer: §134-157

Anslaget: 2022-09-20

Tas ner: 2022-10-12

Sista dag att överklaga: 2022-10-11

Protokoll_UAN_2022-09-14.pdf

Beslutande organ: Valnämnden

Datum för sammanträde: 2022-09-15

Paragrafer: §§ 68 - 75

Anslaget: 2022-09-19

Tas ner: 2022-10-11

Sista dag att överklaga: 2022-10-11

Protokoll, valnämnden 2022-09-15.pdf

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2022-09-12

Paragrafer: 128-143 varav paragraf 143 är omedelbar justerad

Anslaget: 2022-09-17

Tas ner: 2022-10-08

Sista dag att överklaga: 2022-10-07

Protokoll SN 2022-09-12_Bortredigerad.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2022-09-12

Paragrafer: 261-276, varav paragraf 247 är omedelbart justerad

Anslaget: 2022-09-17

Tas ner: 2022-10-08

Sista dag att överklaga: 2022-10-07

Beslutande organ: Valnämnden

Datum för sammanträde: 2022-09-14

Paragrafer: §§ 65-67

Anslaget: 2022-09-15

Tas ner: 2022-10-07

Sista dag att överklaga: 2022-10-07

Protokoll_valnämnden 2022-09-14.pdf

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2022-09-12

Paragrafer: 274, övriga paragrafer justeras i ordinarie protokoll

Anslaget: 2022-09-13

Tas ner: 2022-10-04

Sista dag att överklaga: 2022-10-03

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2022-09-12

Paragrafer: 143, övriga paragrafer justeras i ordinarie protokoll

Anslaget: 2022-09-13

Tas ner: 2022-10-04

Sista dag att överklaga: 2022-10-03

Beslutande organ: Skolnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2022-09-05

Paragrafer: 248 - 260

Anslaget: 2022-09-09

Tas ner: 2022-10-01

Sista dag att överklaga: 2022-09-30

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2022-08-30

Paragrafer: §§ 133 - 136, 138 - 146

Anslaget: 2022-09-06

Tas ner: 2022-09-28

Sista dag att överklaga: 2022-09-28

Protokoll, KS 2022-08-30.pdf

Beslutande organ: $protokoll.organ

Datum för sammanträde: $protokoll.meetingDate

Paragrafer: §

Anslaget: 2022-05-20

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: $protokoll.appealDate

Protokoll-2022-05-17.pdf

Beslutande organ: Valnämnden

Datum för sammanträde: 2022-04-28

Paragrafer: §§ 18-24

Anslaget: 2022-05-05

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2022-05-27

Protokoll_valnämnden 2022-04-28.pdf

Övriga anslag

Det finns inga meddelanden just nu