Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel:

  • kommunfullmäktiges möten
  • justering av protokoll
  • tillkännagivanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Du har rätt att överklaga beslut.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2023-09-18

Paragrafer: §§ 220 - 238

Anslaget: 2023-09-25

Tas ner: 2023-10-17

Sista dag att överklaga: 2023-10-16

Anslag, 2023-09-18.pdf

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2023-09-21

Paragrafer: 79 - 90

Anslaget: 2023-09-26

Tas ner: 2023-10-18

Sista dag att överklaga: 2023-10-17

Protokoll-2023-09-21.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2023-09-21

Paragrafer: 226-244, varav paragraferna 231-234 och 244 är omedelbart justerade

Anslaget: 2023-09-26

Tas ner: 2023-10-17

Sista dag att överklaga: 2023-10-16

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2023-09-21

Paragrafer: 140-162, varav paragraferna 152-157 är omedelbart justerade

Anslaget: 2023-09-26

Tas ner: 2023-10-17

Sista dag att överklaga: 2023-10-16

Protokoll 230921.pdf

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2023-09-21

Paragrafer: 152-157, övriga paragrafer justeras i ordinarie protokoll

Anslaget: 2023-09-22

Tas ner: 2023-10-13

Sista dag att överklaga: 2023-10-12

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2023-09-21

Paragrafer: 231-234, 244, övriga paragrafer justeras i ordinarie protokoll

Anslaget: 2023-09-22

Tas ner: 2023-10-13

Sista dag att överklaga: 2023-10-12

Beslutande organ: Valnämnden

Datum för sammanträde: 2023-09-19

Paragrafer: §§ 16-25

Anslaget: 2023-09-21

Tas ner: 2023-10-13

Sista dag att överklaga: 2023-10-13

Protokoll, valnämnd, 2023-09-19.pdf

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2023-09-14

Paragrafer: § 138-167, varav 144 är omedelbart justerad

Anslaget: 2023-09-19

Tas ner: 2023-10-13

Sista dag att överklaga: 2023-10-12

Protokoll MBN 2023-09-14 sid 1.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2023-09-13

Paragrafer: §§ 68-76

Anslaget: 2023-09-18

Tas ner: 2023-10-10

Sista dag att överklaga: 2023-10-09

Protokoll PLEX 230913.pdf

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2023-09-14

Paragrafer: § 144

Anslaget: 2023-09-14

Tas ner: 2023-10-08

Sista dag att överklaga: 2023-10-07

Protokoll MBN 2023-09-14 Avfallsföreskrifter sid 1.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2023-09-12

Paragrafer: § 111-126

Anslaget: 2023-09-13

Tas ner: 2023-10-04

Sista dag att överklaga: 2023-10-04

Protokoll KSAU 2023-09-12.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens personalutskott

Datum för sammanträde: 2023-09-11

Paragrafer: §10-15

Anslaget: 2023-09-11

Tas ner: 2023-10-03

Sista dag att överklaga: 2023-10-02

Protokoll.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2023-09-06

Paragrafer: 218 - 224

Anslaget: 2023-09-09

Tas ner: 2023-10-01

Sista dag att överklaga: 2023-09-30

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2023-09-06

Paragrafer: 225

Anslaget: 2023-09-09

Tas ner: 2023-10-01

Sista dag att överklaga: 2023-09-30

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2023-09-05

Paragrafer: §175-196

Anslaget: 2023-09-08

Tas ner: 2023-09-30

Sista dag att överklaga: 2023-09-30

Protokoll 2023-09-05.pdf

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2023-08-28

Paragrafer: §§183-219

Anslaget: 2023-09-08

Tas ner: 2023-10-02

Sista dag att överklaga: 2023-10-02

Anslag, 2023-08-28.pdf

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2023-08-29

Paragrafer: 70 - 78

Anslaget: 2023-09-04

Tas ner: 2023-09-26

Sista dag att överklaga: 2023-09-25

protokoll-2023-08-29.pdf

Övriga anslag

Det finns inga meddelanden just nu