Rädd­nings­tjänsten Enköping-Håbo

Räddningstjänstens uppgifter är att förhindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Sedan år 2008 har Enköping och Håbo kommuner ett gemensamt kommunalförbund för sina räddningstjänster. Kommunerna har bland annat gemensam ledning, befälsberedskap, service och gemensamt materialunderhåll.

Samarbetet mellan kommunerna ska ge lägre kostnader. Resurserna ska även användas mer effektivt. 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo styrs av en så kallad direktion som består av ledamöter från de båda kommunerna.

Vanliga frågor

I Enköping-Håbo finns sex brandstationer, placerade i Enköping, Bålsta, Örsundsbro, Fjärdhundra, Skokloster och Veckholm.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?