Anslagstavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkänna-givanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Du har rätt att överklaga beslut.

Så överklagar du ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2019-08-20

Paragrafer: 80-92

Anslaget: 2019-08-23

Tas ner: 2019-09-16

Sista dag att överklaga: 2019-09-13

VON-Protokoll 190820.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens personalutskott

Datum för sammanträde: 2019-08-19

Paragrafer: §30-35

Anslaget: 2019-08-21

Tas ner: 2019-09-12

Sista dag att överklaga: 2019-09-11

Protokoll KSPU 2019-08-19.pdf

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2019-08-12

Paragrafer: 187-209

Anslaget: 2019-08-20

Tas ner: 2019-09-10

Sista dag att överklaga: $protokoll.appealDate

Anslag protokoll.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2019-08-12

Paragrafer: 211-235

Anslaget: 2019-08-16

Tas ner: 2019-09-06

Sista dag att överklaga: 2019-09-05

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2019-08-13

Paragrafer: 10-14

Anslaget: 2019-08-14

Tas ner: 2019-09-06

Sista dag att överklaga: 2019-09-05

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2019-06-19

Paragrafer: §73-87

Anslaget: 2019-06-28

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2019-07-21

Justerat protokoll 19-06-19.pdf

Övriga anslag

Kungörelse - Bygglov för upplag av snötippar

Miljö- och byggnadsnämnden har fått in ansökningar om bygglov för upplag av snötipp på fastigheterna Örsundsbro 4:1, Grillby 73:30, Stenvreten 5:18, Galgvreten 2:3, Gånsta 7:4, Albäck 3:90 och Tillinge-Myrby 3:6. Innan nämnden fattar ett beslut kan du lämna skriftliga synpunkter. Handlingarna i ärendet finns på kontaktcenter på Torggatan 21 och på enkoping.se/anslagstavla. Vi behöver din synpunkt senast den 31 augusti 2019 via post eller e-post. Ange vilken fastighet det gäller. Enköpings kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen 745 80 Enköping bygglov@enkoping.se

Anslaget: 2019-08-17

Tas ner: 2019-09-01

Upplag snötippar.pdf

Kungörelsedelgivning Bredsand 1:22

Beslut om tidsbegränsat bygglov av obemannad livsmedelsbutik. Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov för tidsbegränsat lov av obemannad livsmedelsbutik till och med 2024-06-21 på fastigheten Bredsand 1:22. Genom den här annonsen delger nämnden alla sakägare i ärendet. Beslut och handlingar finns på kontaktcenter på Torggatan 21 och på enkoping.se/anslagstavla. Eventuellt överklagande ska ha kommit in till miljö- och byggnadsförvaltningen senast 29 augusti 2019. Skicka den via post eller e-post till bygglov@enkoping.se. Ange ärendenummer 2019-379, Bredsand 1:22 Enköpings kommun Miljö-och byggnadsförvaltningen  745 80 Enköping

Anslaget: 2019-08-16

Tas ner: 2019-08-30

2019-379 Bredsand 1.22 (003).pdf