Anslagstavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkänna-givanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Du har rätt att överklaga beslut.

Så överklagar du ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2020-03-27

Tas ner: 2020-04-15

Datum för sammanträde: 2020-04-14

Kallelse-kf-14-april-2020.pdf

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Samordningsförbundet Uppsala län

Datum för sammanträde: 2020-03-19

Paragrafer: §1-9

Anslaget: 2020-04-06

Tas ner: 2020-04-28

Sista dag att överklaga: 2020-04-27

per-capsulam-protokoll-styrelse-2020-03-19-signerat.pdf

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2020-03-25

Paragrafer: 20-37

Anslaget: 2020-04-02

Tas ner: 2020-04-24

Sista dag att överklaga: 2020-04-23

Protokoll TN 2020-03-25.pdf

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2020-03-23

Paragrafer: §60-78

Anslaget: 2020-04-01

Tas ner: 2020-04-23

Sista dag att överklaga: 2020-04-22

Anslag mars.pdf

Beslutande organ: Utbildningsnämnden

Datum för sammanträde: 2020-03-26

Paragrafer: §29-46

Anslaget: 2020-03-31

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2020-04-20

Protokoll UAN 2020-03-26.pdf

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2020-03-23

Paragrafer: 37-56, varav paragraf 48-50 är omedelbart justerade

Anslaget: 2020-03-28

Tas ner: 2020-04-20

Sista dag att överklaga: 2020-04-19

Protokoll 200323.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-03-23

Paragrafer: 69-76

Anslaget: 2020-03-28

Tas ner: 2020-04-20

Sista dag att överklaga: 2020-04-19

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-03-23

Paragrafer: 77-78

Anslaget: 2020-03-28

Tas ner: 2020-04-20

Sista dag att överklaga: 2020-04-19

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2020-03-23

Paragrafer: omedelbar justering 48-50, övriga paragrafer från nämndens sammanträde finns i ordinarie protokoll

Anslaget: 2020-03-24

Tas ner: 2020-04-16

Sista dag att överklaga: 2020-04-15

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2020-03-17

Paragrafer: §41-75

Anslaget: 2020-03-24

Tas ner: 2020-04-15

Sista dag att överklaga: 2020-04-14

Protokoll ks 2020-03-17.pdf

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2020-03-12

Paragrafer: 23 -33

Anslaget: 2020-03-18

Tas ner: 2020-04-09

Sista dag att överklaga: 2020-04-08

2020-03-12 Protokoll.docx.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2020-01-23

Paragrafer: § 1-9

Anslaget: 2020-02-20

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2020-02-19

Protokoll-plex-2020-01-23.pdf

Övriga anslag

Kungörelse: Bygglov för tillfällig förskola i Nynäs, Storskogen

Bygglov för tillfällig förskola i Nynäs, Storskogen Miljö- och byggnadsnämnden har fått in en ansökan om förlängning av tidsbegränsat lov för modulförskola på fastigheten Nynäs 6:1. Det tillfälliga bygglovet avses att gälla fram till 2025-08-31. Innan nämnden fattar ett beslut kan du lämna skriftliga synpunkter. Handlingarna i ärendet finns på kontaktcenter på Torggatan 21och på enkoping.se/anslagstavla. Vi behöver din synpunkt senast den 15 april 2020. Skicka den via post eller e-post till bygglov@enkoping.se. Ange ärendenummer 2020-000183, Nynäs 6:1. Enköpings kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen 745 80 Enköping

Anslaget: 2020-03-31

Tas ner: 2020-04-16

2020-000183 Nynäs 6.1.pdf

Kungörelse: Samråd om detaljplan, avloppsreningsverk i Enköpings kommun

Kungörelse: Samråd om detaljplan för del av Vappa 15:2 och del av Haga 10:3, nytt avloppsreningsverk i Enköpings kommun. Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott har vid sammanträde 2020-03-05 beslutat om samråd om rubricerad detaljplan enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen. Samrådstid: 2020-03-26–2020-04-23

Anslaget: 2020-03-25

Tas ner: 2020-04-24

Kungörelse_samråd Vappa 15-2_Haga 10-3.pdf

Kungörelse: Tillfälligt bygglov för boduppställning vid nya Pepparrotsbadet

KUNGÖRELSE Tillfälligt bygglov för boduppställning vid nya Pepparrotsbadet Miljö- och byggnadsnämnden har fått in en ansökan om tidsbegränsat bygglov för utökad boduppställning, 4 bodar i två plan, dvs 8 bodar på fastigheten Gånsta 2:3. Det bygglovet avses att gälla fram till 2021-06-30. Byggbodarna är tänkta att stå på mark avsedd för idrottsändamål. Innan nämnden fattar ett beslut kan du lämna skriftliga synpunkter. Handlingarna i ärendet finns på kontaktcenter på Torggatan 21och på enkoping.se/anslagstavla. Vi behöver din synpunkt senast den 20 april 2020. Skicka den via post eller e-post till bygglov@enkoping.se. Ange ärendenummer 2020-000189, Gånsta 2:3. Enköpings kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen 745 80 Enköping

Anslaget: 2020-04-03

Tas ner: 2020-04-21

2020-000189 Gånsta 2.3.pdf