Anslagstavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkänna-givanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Du har rätt att överklaga beslut.

Så överklagar du ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Kommunstyrelsens personalutskott

Datum för sammanträde: 2019-11-04

Paragrafer: 44-48

Anslaget: 2019-11-12

Tas ner: 2019-12-04

Sista dag att överklaga: 2019-12-03

Protokoll kspu 2019-11-04.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2019-11-04

Paragrafer: 285 - 291

Anslaget: 2019-11-08

Tas ner: 2019-11-30

Sista dag att överklaga: 2019-11-29

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2019-10-24

Paragrafer: 104-116

Anslaget: 2019-11-01

Tas ner: 2019-11-25

Sista dag att överklaga: 2019-11-22

VON -protokoll 191024.pdf

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2019-10-24

Paragrafer: 85 - 96

Anslaget: 2019-10-31

Tas ner: 2019-11-23

Sista dag att överklaga: 2019-11-22

Protokoll.2019-10-24.pdf

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2019-10-23

Paragrafer: 105-126

Anslaget: 2019-10-30

Tas ner: 2019-11-21

Sista dag att överklaga: 2019-11-20

Justerat protokoll TN 2019-10-23.pdf

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2019-10-21

Paragrafer: 234-264

Anslaget: 2019-10-29

Tas ner: 2019-11-20

Sista dag att överklaga: $protokoll.appealDate

Anslag § 234-264.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2019-10-22

Paragrafer: §159-178

Anslaget: 2019-10-29

Tas ner: 2019-11-20

Sista dag att överklaga: 2019-11-19

Protokoll ks 22 oktober 2019-1.pdf

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträde: 2019-10-23

Paragrafer: §114-128

Anslaget: 2019-10-28

Tas ner: 2019-11-25

Sista dag att överklaga: 2019-11-24

Protokoll UAN 2019-10-23 (inkl bilaga).pdf

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2019-10-21

Paragrafer: 160-179

Anslaget: 2019-10-28

Tas ner: 2019-11-19

Sista dag att överklaga: 2019-11-18

Protokoll 191021.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2019-10-21

Paragrafer: 278-284

Anslaget: 2019-10-28

Tas ner: 2019-11-19

Sista dag att överklaga: 2019-11-18

Övriga anslag

Samråd Lillsidan 5:3 med flera

Fritext

Anslaget: 2019-10-23

Tas ner: 2019-11-22

Kungörelse samråd Lillsidan5-3_.pdf