Anslagstavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkänna-givanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Du har rätt att överklaga beslut.

Så överklagar du ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-06-29

Paragrafer: 146-171

Anslaget: 2020-07-03

Tas ner: 2020-07-24

Sista dag att överklaga: 2020-07-23

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2020-06-22

Paragrafer: §146-166

Anslaget: 2020-07-01

Tas ner: 2020-07-23

Sista dag att överklaga: 2020-07-22

Anslag 8.pdf

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2020-06-17

Paragrafer: 67-81

Anslaget: 2020-06-29

Tas ner: 2020-07-22

Sista dag att överklaga: 2020-07-21

Protokoll TN 2020-06-17.pdf

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2020-06-16

Paragrafer: 92-118

Anslaget: 2020-06-24

Tas ner: 2020-07-15

Sista dag att överklaga: 2020-07-14

Protokoll 200616.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-06-16

Paragrafer: 135-144

Anslaget: 2020-06-24

Tas ner: 2020-07-15

Sista dag att överklaga: 2020-07-14

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträde: 2020-06-17

Paragrafer: §79-102

Anslaget: 2020-06-23

Tas ner: 2020-07-15

Sista dag att överklaga: 2020-07-14

Protokoll UAN20200617.pdf

Beslutande organ: Utbildningsnämnden

Datum för sammanträde: 2020-03-26

Paragrafer: §29-46

Anslaget: 2020-03-31

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2020-04-20

Protokoll UAN 2020-03-26.pdf

Övriga anslag

Kungörelse samråd detaljplan för nytt gymnasium i Enköping

Fritext

Anslaget: 2020-06-12

Tas ner: 2020-08-01

Kungörelse.pdf