Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkänna-givanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Du har rätt att överklaga beslut.

Så överklagar du ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-01-11

Paragrafer: 1-9

Anslaget: 2021-01-13

Tas ner: 2021-02-04

Sista dag att överklaga: 2021-02-03

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2020-12-17

Paragrafer: 90-104

Anslaget: 2020-12-30

Tas ner: 2021-01-21

Sista dag att överklaga: 2021-01-20

VON-protokoll -2020-12-17.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-12-07

Paragrafer: 300-325, varav paragraferna 313, 314, 315 och 315 är omedelbart justerade och finns i ett eget protokoll

Anslaget: 2020-12-11

Tas ner: 2021-01-01

Sista dag att överklaga: 2020-12-31

Övriga anslag

Kungörelse samråd detaljplan för Lillsidan 4:5 och 4:7 med flera, Mejeriet

Fritext

Anslaget: 2020-12-08

Tas ner: 2021-01-22

Kungorelse_samrad_Lillsidan_4-5.pdf