Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkänna-givanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Du har rätt att överklaga beslut.

Så överklagar du ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-04-12

Paragrafer: 106-107

Anslaget: 2021-04-14

Tas ner: 2021-05-05

Sista dag att överklaga: 2021-05-04

Beslutande organ: Samordningsförbundet Uppsala län

Datum för sammanträde: 2021-03-18

Paragrafer: §1-13

Anslaget: 2021-03-31

Tas ner: 2021-04-22

Sista dag att överklaga: 2021-04-21

FS protokoll 2021-03-18.pdf signerat.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2021-03-23

Paragrafer: §46-73

Anslaget: 2021-03-31

Tas ner: 2021-04-22

Sista dag att överklaga: 2021-04-21

protokoll-ks-2021-03-23.pdf

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-03-17

Paragrafer: 27-37

Anslaget: 2021-03-29

Tas ner: 2021-04-20

Sista dag att överklaga: 2021-04-19

VON-protokoll-2021-03-17.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-03-22

Paragrafer: 80-87, varav paragraf 80-82 är omedelbart justerade

Anslaget: 2021-03-27

Tas ner: 2021-04-17

Sista dag att överklaga: 2021-04-16

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2021-03-22

Paragrafer: 33-52

Anslaget: 2021-03-27

Tas ner: 2021-04-17

Sista dag att överklaga: 2021-04-16

Protokoll 210322.pdf

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträde: 2021-03-17

Paragrafer: §26-48

Anslaget: 2021-03-25

Tas ner: 2021-04-16

Sista dag att överklaga: 2021-04-15

Protokoll_UAN_2021-03-17. ver 1.0.pdf

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2021-03-15

Paragrafer: §44-57

Anslaget: 2021-03-24

Tas ner: 2021-04-15

Sista dag att överklaga: 2021-04-15

Anslag-ofn-15-mars-2021.pdf

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2021-03-17

Paragrafer: 17-34

Anslaget: 2021-03-24

Tas ner: 2021-04-16

Sista dag att överklaga: 2021-04-15

Protokoll TN 2021-03-17.pdf

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2021-03-15

Paragrafer: §26-46

Anslaget: 2021-03-24

Tas ner: 2021-04-15

Sista dag att överklaga: 2021-04-14

protokoll-kf-2021-03-15.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2021-03-22

Paragrafer: 80-82, omedelbar justering

Anslaget: 2021-03-24

Tas ner: 2021-04-14

Sista dag att överklaga: 2021-04-13

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2021-03-16

Paragrafer: 18 -26

Anslaget: 2021-03-23

Tas ner: 2021-04-15

Sista dag att överklaga: 2021-04-14

2021-03-16 Protokoll.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-12-07

Paragrafer: 300-325, varav paragraferna 313, 314, 315 och 315 är omedelbart justerade och finns i ett eget protokoll

Anslaget: 2020-12-11

Tas ner: 2021-01-01

Sista dag att överklaga: 2020-12-31

Övriga anslag

Det finns inga meddelanden just nu