Kommun­arkiv

Genom kommunarkivet kan du få tillgång till arkiverade handlingar. Kommunarkivet har ett övergripande ansvar för arkiveringen i kommunen.

Vill du forska om din hembygd, få en kopia på ditt skolbetyg eller är du bara nyfiken i största allmänhet? Då ska du höra av dig till kommunarkivet. Det är slutarkiv för förvaltningarnas handlingar och ger också råd och stöd i frågor om arkivhantering.

Här finns det som kan sägas vara kommunens gemensamma minne: cirka 2 700 hyllmeter handlingar, fotografier, kartor och ritningar från senare delen av 1800-talet och fram till vår tid.

Kommunarkivet ligger i Kommunhuset i Enköping.

Vanliga frågor

Betygen från grundskolan kommer oftast till kommunarkivet fem år efter att eleven avslutat sin skolgång på respektive skola. Om du vill ta del av ditt betyg skickar du en förfrågan till kommunarkivet genom att ringa kommunens kontaktcenter på 0171-62 50 00 eller skicka e-post till kommunen@enkoping.se.

Gymnasiebetygen från Westerlundska gymnasiet finns i skolans eget arkiv. Kontakta skolan för att få ditt betyg: Kontaktuppgifter till gymnasieskolan för att kunna beställ betygskopia.

För att beställa betyg från Komvux vuxenutbildningar och utbildningar i svenska för invandrare (SFI) behöver du en blankett. Blankett för att beställa betyg från Komvux.

Handlingar som är äldre än fem år finns i kommunarkivet. Nyare handlingar förvarar och hanterar respektive förvaltning.

Fördjupning

Relaterade sidor till kommunarkivet

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen