Mål, budget och uppföljning

Kommunens vision och strategiska mål är en utgångspunkt när kommunen planerar och följer upp sin verksamhet, från budget till årsredovisning.

Kommunen har en vision som är politiskt beslutad. Den sträcker sig till år 2030.

Kommunfullmäktige fattar beslut om kommunens budget.

Varje år gör kommunen en övergripande årsredovisning. Där hittar du förvaltningsberättelser, verksamhetsberättelser, investeringar och räkenskaper.

Vanliga frågor

Kontakta kommunens Kontaktcenter om du vill få tag på äldre versioner av årsredovisningar, verksamhetsplaner och budgetar.

Relaterade sidor till mål, budget och uppföljning

Relaterade dokument till mål, budget och uppföljning i författningssamlingen

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?