Plats­varumärket

Här finns information och material om vad platsvarumärket innebär och hur Enköpings kommun arbetar med det.

Tillsammans skapar vi Enköping

Enköping skapas av alla som bor och verkar i Enköpings kommun. Det är våra tankar, åsikter och kunskaper om platsen Enköping som skapar den bild som kan kommuniceras till andra personer på andra platser. Det vi förmedlar till omvärlden avgör också om människor vill besöka, bo eller etablera företag här. Den som lyckas förmedla en tydlig, äkta och positiv bild av sig själv blir också attraktiv. Och det gäller inte minst för en plats.

Kommun och plats

När vi talar om varumärket Enköpings kommun handlar det oftast om kommunikation av kommunens uppdrag och verksamhet, det vill säga vård, skola, kultur och så vidare. Men när vi kommunicerar platsvarumärket Enköping sätter vi alla platser inom Enköpings kommuns geografiska område i fokus. Platsvarumärket Enköping får därför användas av alla aktörer, oavsett bransch, när de vill kommunicera sin hemvist i området.

Här finns material att ta del av som går att användas i arbetet för att stärka varumärket Enköpings kommun.

Logotyp för plats­varumärket

Logotypen för platsvarumärket, Enköping – Sveriges närmaste stad, får användas av alla som på något sätt marknadsför platsen Enköping mot besökare, näringsliv och målgrupper. Såväl inom som utanför kommunens gränser. Turistnäring, tillverkande industri, reklambyråer, idrottsföreningar, hotell och restauranger, offentlig förvaltning, desto fler som använder platsvarumärket i sin kommunikation, desto större blir den kraft som kommer alla i kommunen Enköping tillgodo.

Några exempel på hur det kan användas

  • Företag kan använda platsvarumärket i kombination med egen kommunikation för att attrahera nya medarbetare eller kunder.
  • Kommunen och turistföretag kan använda det för att visa en gemensam bild vilket stärker Enköping som besöksplats.
  • Alla som bor i Enköping kan prata om platsvarumärket med vänner och kollegor i hela landet för att berätta vad kommunen Enköping står för.
  • Platsvarumärket kan användas i all kommunikation som vill förmedla bilden av Enköping. Såväl inom kommunen samt i näringsliv och föreningar.

Logotypen får inte formförändras - plattas ihop eller dras isär. Skicka mejl till kommmunikation@enkoping.se för att få manualen för Enköpings platsvarumärke för mer information om hur logotypen ska användas.

Nedan kan du ladda ner logotypen i formaten .png och .eps. Png kan användas i dokument, på webben och print. Eps används bland annat till annonser, större printformat.

Manual platsvarumärke

Använd manualen för Enköpings platsvarumärke som innehåller regler för hur den visuella identiteten får användas.

Manualen innehåller bara några få regler eftersom tanken är att så många som möjligt ska kunna använda platsvarumärkets visuella identitet. Vi hoppas att du ska känna att det är roligt och inspirerande att använda platsvarumärket när du skapar skapa nya, kommunikativa enheter för ditt ändamål. Oavsett om du är en förening, fotbollsklubb, företagare eller marknadsansvarig.

Manualen är ett levande dokument, och kan komma att fyllas på med exempel vartefter platsvarumärket används i olika sammanhang. Vår ambition är att alla kan vara med och bidra till en tydlig och enhetlig bild av Enköpings kommun med hjälp av platsvarumärket.

Skicka ett mejl till kommunikation@enkoping.se och be att manualen skickad till dig.

Bilder

Här hittar du bilder som kan användas för publicering i samband med användning av platsvarumärket Enköping.

Landsbygd

Bild på väg och åker (5 845 kB) Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun

Bild på väg och åker (5 845 kB)
Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun
Ladda ned bild på väg och åker

Alléträd (15 236kKB) Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun

Alléträd (15 236kKB)
Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun
Ladda ned bild på alléträd 

Rött hus i Enköping (10 767 kB) Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun

Rött hus i Enköping (10 767 kB)
Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun
Ladda ned bild på ett rött hus i En­köping

Man på en åker (7 705 kB) Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun

Man på en åker (7 705 kB)
Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun
Ladda ned bild föreställande man­ på åker

Miljöbilder

Restaurang vid Enköpingsån (9 587 kB) Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun

Restaurang vid Enköpingsån (9 587 kB)
Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun
Ladda ned bild på resturang vid En­köpings­ån

Lusthus vid Mälaren (8 411 kB) Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun

Lusthus vid Mälaren (8 411 kB)
Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun
Ladda ned bild på lusthus vid Mäl­aren

Park på sommaren i Enköping (9 098 kB) Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun

Park på sommaren i Enköping (9 098 kB)
Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun
Ladda ned bild föreställande park­ på sommaren i Enköping

Soldäck och bänkar vid Enköpingsån (11 236 kB) Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun

Soldäck och bänkar vid Enköpingsån (11 236 kB)
Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun
Ladda ned bild på soldäck och­ bänk­ar vid ­Enköpingsån. 

Stadskärna

Försäljning på stora torget i Enköping (5 656 kB) Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun

Försäljning på stora torget i Enköping (5 656 kB)
Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun
Ladda ned bild föreställande försälj­ning på­ stora torget i Enköping

Försäljning på stora torget i Enköping (5 373 kB) Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun

Försäljning på stora torget i Enköping (5 373 kB)
Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun
Ladda ned bild förställande försälj­ning på­ stora torget i Enköping

Restaurang vid Enköpingsån (8 287 kB) Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun

Restaurang vid Enköpingsån (8 287 kB)
Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun
Ladda ned bild på restaurang vid En­köping­sån

Stora torget i Enköping (8 792 kB) Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun

Stora torget i Enköping (8 792 kB)
Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun
Ladda ned bild på stora torget i En­köping