Avgifter och taxor

Vissa av kommunens verksamheter betalas delvis genom taxor och avgifter. Det innebär att du får betala för en del tjänster inom kommunen.

Kommunen har samlat alla nämndernas avgifter och taxor i ett dokument. Där hittar du bland annat avgifter för kopiering och utskrifter, plan- och bygglovstaxa, taxor för skola, avgifter för familjerådgivning och avgifter för tillsyn och sophämtning.

Vanliga frågor

Vilka insatser ingår i maxtaxan för vård och omsorg?

Under 2019 ingår hemtjänstavgift, kostnad för trygghetslarm, omvårdnadsavgift på boende och kostnad för platsen på korttidsboende, växelvård och trygghetsplats i maxtaxan. De kostnaderna får tillsammans inte bli mer än 2 089 kronor per månad.

Vad är maxtaxan för barn i förskolan?

Maxtaxan per barn som går i förskolan är 1 425 kronor. Har du två barn i förskolan betalar du 1425 kronor + 950 kronor. Har du tre barn i förskolan betalar du 1425 kronor + 950 kronor + 475 kronor. Har du fler än tre barn i förskolan betalar du ingenting för barn nummer fyra, fem och så vidare.

Fördjupning