Dokument i författnings­samling

Här hittar du alla dokument i Enköpings kommuns författningssamling.

Arbetsordning

Kommunfullmäktiges arbetsordningPDF (pdf, 712 kB)

Delegations­ordning

En delegationsordning beskriver vilka beslutsfattare som har mandat att fatta vilka beslut på en nämnds vägnar.

Kommunstyrelsens delegationsordningPDF (pdf, 3 MB)

Kommundirektörens vidaredelegationPDF (pdf, 2 MB)

Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordningPDF (pdf, 700 kB)

Socialnämndens delegationsordningPDF (pdf, 7 MB)

Tekniska nämndens delegationsordningPDF (pdf, 725 kB)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordningPDF (pdf, 859 kB)

Upplevelsenämndens delegationsordningPDF (pdf, 837 kB)

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordningPDF (pdf, 195 kB)

Föreskrifter

Föreskrifter är kommunala regler som gäller för alla, både invånare och kommunen.

Anvisningar för grävningPDF (pdf, 881 kB)

Lokala föreskrifter - renhållning av gångbanor inom Enköpings kommunPDF (pdf, 55 kB)

AvfallsföreskrifterPDF (pdf, 366 kB)

Hälsoskyddsföreskrifter

Enköpings kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifterPDF (pdf, 531 kB)

Miljöföreskrifter

Enköpings kommuns vattenskyddsföreskrifterPDF (pdf, 17 kB)

Enköpings kommuns vattenskyddsområde

Ordningsföreskrifter

Enköpings kommuns lokala hamnföreskrifterPDF (pdf, 59 kB)

Enköpings kommuns lokala ordningsföreskrifterPDF (pdf, 3 MB)

Enköpings kommuns lokala ordningsföreskrifter om torghandelPDF (pdf, 39 kB)

Vatten- och avloppsföreskrifter

ABVA - Allmänna bestämmelser för användande av Enköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningPDF (pdf, 3 MB)

Skyddsföreskrifter för grundvattentäkten i Enköpingsåsen i FageruddPDF (pdf, 23 kB)

Planer

Enköpings kommuns översiktsplanPDF (pdf, 15 MB)

Enköpings kommuns fördjupade översiktsplaner

Enköpings kommuns trafikstrategiPDF (pdf, 2 MB)

Enköpings kommuns vatten- och avloppsplanPDF (pdf, 3 MB)

Enköpings kommuns cykelplan 2014-2018PDF (pdf, 2 MB)

Enköpings kommuns hållbarhetslöften

Enköpings kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020-2023PDF (pdf, 14 MB)

Enköpings kommuns avfallsplan 2020-2030Word (word, 113 kB)

Policy

Internationell policyPDF (pdf, 871 kB)

Samhällsbyggnadsförvaltningens vatten- och avloppstaxepolicyPDF (pdf, 49 kB)

DagvattenpolicyPDF (pdf, 618 kB)

ParkeringspolicyPDF (pdf, 1 MB)

Reglementen

Anger de olika nämndernas uppgifter och ansvarsområden.

ArkivreglementePDF (pdf, 294 kB)

Kommunstyrelsens reglementePDF (pdf, 765 kB)

Krisledningsnämndens reglementePDF (pdf, 79 kB)

Miljö- och byggnadsnämndens reglementePDF (pdf, 1 MB)

Revisorernas reglementePDF (pdf, 607 kB)

Socialnämndens reglementePDF (pdf, 2 MB)

Tekniska nämndens reglementePDF (pdf, 735 kB)

Upplevelsenämndens reglementePDF (pdf, 5 MB)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglementePDF (pdf, 644 kB)

Valnämndens reglementePDF (pdf, 117 kB)

Vård- och omsorgsnämndens reglementePDF (pdf, 2 MB)

Regler

Regler för hantering av stiftelserPDF (pdf, 2 MB)

Regler för mottagande av donationerPDF (pdf, 1 MB)

Underlag för donationsbrevPDF (pdf, 86 kB)

Regler för skolskjutsPDF (pdf, 389 kB)

Regler för sponsringPDF (pdf, 955 kB)

Regler för bidrag med idrotts- och kulturverksamhetPDF (pdf, 134 kB)

Regler för arvoden och partistödPDF (pdf, 116 kB)

Riktlinjer

Riktlinjer för assistanshundar i kommunens lokalerPDF (pdf, 195 kB)

Riktlinjer för bland annat buller vid offentliga tillställningarPDF (pdf, 1 MB)

Riktlinjer för exploateringsavtalPDF (pdf, 258 kB)

Riktlinjer för huvudmanskapPDF (pdf, 54 kB)

Riktlinjer för markanvisningsavtalPDF (pdf, 154 kB)

Riktlinjer för oljeavskiljarePDF (pdf, 2 MB)

Socialnämndens riktlinjer för alkoholPDF (pdf, 172 kB)

Utbildningsnämndens riktlinjer för elevresorPDF (pdf, 246 kB)

Riktlinjer för utbetalning av barn- och elevpengPDF (pdf, 705 kB)

Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorgPDF (pdf, 904 kB)

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter i Enköpings kommunPDF (pdf, 6 MB)

Samhällsbyggnadsförvaltningens vatten- och avloppstaxaPDF (pdf, 2 MB)

Upplevelsenämndens taxor och avgifterPDF (pdf, 2 MB)

Vård-och omsorgförvaltningen taxor och avgifter

Miljö- och byggnadsnämndens taxor och avgifter