Organisationsschema

Så här är kommunen organiserad.

Kommunens organisation

Enköpings kommuns organisation

Ordlista

 • EMAB: Enköpings kommuns moderbolag AB
 • EHB: Enköpings hyresbostäder
 • RTJ Enköping-Håbo: Räddningstjänsten Enköping-Håbo
 • MBN: Miljö- och byggnadsnämnden
 • MBF: Miljö- och byggnadsförvaltningen
 • VON: Vård- och omsorgsnämnden
 • VOF: Vård- och omsorgsförvaltningen
 • UPN: Upplevelsenämnden
 • UPF: Upplevelseförvaltningen
 • VN: Valnämnden
 • KLN: Krisledningsnämnden
 • KF: Kommunfullmäktige
 • KS: Kommunstyrelsen
 • KLF: Kommunledningsförvaltningen
 • TN: Tekniska nämnden
 • SBF: Samhällsbyggnadsförvaltningen
 • UAN: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
 • UF: Utbildningsförvaltningen
 • SN: Socialnämnden
 • SF: Socialförvaltningen
 • ÖFN: Överförmyndarnämnden