Kallelser och protokoll för kommun­fullmäktige

Här kan du ta del av kommun­fullmäktiges kallelser och protokoll från 2020 och framåt.

Hitta på sidan

Cirka en vecka inför politiska möten publiceras kallelser med dagordning. Senast två veckor efter mötet publiceras ett protokoll med alla beslut. Dokument som är äldre än två år kan du beställa via kommunens diarium.

2020