Kommun­styrelsen

Kommunstyrelsen driver de långsiktiga utvecklings- och framtidsfrågorna för Enköpings kommun.

Kommunstyrelsen styrs av en ordförande och två vice ordförande samt ytterligare tolv ledamöter och sju ersättare. Det finns tre utskott i kommunstyrelsen: arbetsutskottet, personalutskottet och plan-, mark- och exploateringsutskottet (plex-utskottet).

Kommunstyrelsen har en egen förvaltning som heter kommunledningsförvaltningen. Dessutom gör samhällsbyggnadsförvaltningen en del uppgifter åt kommunstyrelsen.

Vanliga frågor

Nedan följer kommunstyrelsens sammanträdesdagar:

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 21 juni
 • 31 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 23 november

Det strategiska arbetet med att bygga en väl fungerande och attraktiv kommunorganisation är ett ständigt pågående projekt som involverar oss alla. Enköpings kommun ska vara en god arbetsgivare och ett gott föredöme, där bästa möjliga resultat av allas gemensamma arbete utvecklar vårt samhälle.

Ett utvecklingsarbete pågår för att säkerställa att hela styr- och uppföljningssystemet är ändamålsenligt. I år är ett utvecklingsområde en förbättrad återrapportering och analys av verksamhetsresultaten. Mål och uppföljning ska ännu tydligare fokusera på nyttan för dem vi är till för. Medarbetarnas medverkan i den egna verksamhetsutvecklingen ska stärkas för att öka relevansen i uppföljningen.

 • Att Enköpings kommun är tillgängligt för sina invånare och bemöter sina invånare på ett bra sätt och har effektiva kontaktvägar för näringsliv
 • Att vi i Enköping har digitalisering som norm och leder till ett mer demokratiskt samhälle, en rättssäker vardag och en högre tillgänglighet.
 • Att Enköpings kommun använder sina resurser på ett hållbart sätt.
 • Att Enköping har ett starkt varumärke
 • Att Enköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder ett jämställt och hållbart arbetsliv, medarbetarvillkor som främjar balans mellan arbete och privatliv, samt en god psykisk och fysisk arbetsmiljö.

Enköpings kommun har en stark tillväxt. Företag etablerar sig här, nya arbetstillfällen skapas, allt fler besöker oss och många flyttar hit. Det senaste året var vår befolkningsökning rekordstor. En fördel med fler invånare är att fler delar på kostnaderna. Med nya människor kommer också nya influenser och nya kulturyttringar. Med vår attraktionskraft är det viktigt att vi gör allt vi kan för att skapa ett så trivsamt och väl fungerande samhälle som möjligt. Det är så många ingredienser som ska till för ett väl fungerande vardagsliv, det där vi brukar kalla livskvalitet, det som alla eftersträvar.

Vår expansiva tillväxt gör att kraven ökar på kommunens service och på våra medarbetare. En hel del förbättringar har genomförts 2017. Ett exempel är att kontaktcenter nu är i drift. Ett annat är ”Dukat bord”, där företagare som vill etablera, utöka eller förändra sin verksamhet får träffa tjänstemän från de myndighetsområden de behöver på en och samma gång. Det ger ökad service.

KS är en förkortning av kommunstyrelsen.

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?