Krisbered­skap

En kris är en oväntad händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Kommunen har en krisberedskap för sådana situationer. Du kan också förbereda dig själv för en kris.

I vår vardag förutsätter vi att saker som vatten, el och transporter fungerar. Men ibland händer det saker som stör eller slår ut dessa samhällsfunktioner. Enköpings kommun arbetar med att ha beredskap för det, vare sig det är olyckor, oväder eller något annat.

Du har stora möjligheter att förbereda dig på det oväntade. På dinsakerhet.se kan du läsa om hur du kan skydda dig och på krisinformation.se hittar du aktuell krisinformation. Om du vill ha information om allvarliga olyckor, bränder, naturkatastrofer eller sjukdomsutbrott ringer du telefonnumret 113 13.

Vanliga frågor

Det finns olika nummer att lägga på minnet om du råkar ut för en kris. Om du själv ser till exempel en olycka ska du ringa 112 till SOS Alarm. Du kan också ringa 113 13, det nationella informationsnumret vid kris för att få information om allvarliga kriser. Polisen har nummer 114 14 och sjukvårdsrådgivningen har 1177. Det finns även andra journummer att ringa.

Enköpings kommuns journummer på kontaktsidan

Larma 112. Gå in. Stäng dörrar, fönster och om möjligt ventilation. Uppdatera dig om situationen via radio, tv eller internet.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats finn det information och stöd till dig som vill veta hur du kan börja att stärka ditt företags beredskap att hantera störningar och avbrott.

Läs om hur företag kan stärka sin beredskap för kriser och krig på MSB:s webbplats

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?